Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Mẹ Yvonne Reungoat, Chủ tịch Liên hiệp Bề Trên Thượng Cấp Italia

Mẹ Yvonne Reungoat, Chủ tịch Liên hiệp Bề Trên Thượng Cấp Italia

Email In PDF.


Roma (Italia). Mẹ Yvonne Reungoat, Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, vừa được bầu làm Chủ tịch của Liên hiệp Bề Trên Thượng Cấp Italia (USMI). Cuộc bầu cử đã diễn ra vào chiều ngày 5.4.2018 trong Đại Hội Quốc Gia lần thứ 65 tại Roma từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 4 năm 2018 về đề tài “NGHỆ THUẬT BĂNG QUA, từ Đa văn hóa đến Liên văn hóa”.

Liên hiệp Bề Trên Thượng Cấp Italia đã cám ơn lời xin vâng của Mẹ Yvonne và cầu chúc cho việc phục vụ của Mẹ được hữu hiệu và mang lại hoa trái phong phú.

Sr. Chiara Cazzuola, Phó Bề Trên Tổng Quyền đã gửi thông tin đến tất cả các FMA trên thế giới:

"Trong ánh sáng và niềm vui Phục Sinh, tôi xin thông báo đến các chị em một tin bất ngờ: chiều hôm qua, Mẹ Bề Trên Tổng Quyền của chúng ta đã được bầu làm Chủ tịch của Liên hiệp Bề Trên Thượng Cấp Italia (USMI).

Chúng ta cùng hiệp thông với Mẹ trong việc thực thi ý Chúa và sự chọn lựa của các Bề Trên Tổng Quyền, đã quý trọng Hội Dòng chúng ta và Mẹ Bề Trên Tổng Quyền của chúng ta, và chúng ta cùng đồng hành với Mẹ bằng kinh nguyện trong sứ mạng mới đầy đòi hỏi này.

Xin Mẹ Maria Phù Hộ tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với Mẹ Yvonne trong hành trình phục vụ Hội Dòng và Giáo Hội.

Mến chào các chị em,

Sr. Chiara Cazzuola"