Saturday, Jun 23rd

Last update:03:15:30 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 05 năm 2018

Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 05 năm 2018

Email In PDF.


SR. CHANTAL MUKASE
Từ 01 đến 26/05/2018 – tại Congo - REP. DEM. CONGO
Viếng thăm ngắn hạn Congo.

SR. MARIA HELENA MOREIRA
Từ 01 đến 07/05/2018 tại Cordoba - ARGENTINA
Sinh động cuộc gặp gỡ đào luyện của Điều phối viên truyền thông CICSAL.

SR. NIEVES REBOSO
Từ 04 đến 05/05/2018 tại Morelia - MESSICO
Gặp gỡ các Khấn sinh Messico để chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho chặng đường đào luyện của Khấn sinh”.

MẸ BỂ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 04 đến 06/05/2018 tại Roma - ITALIA
Tham dự Hội nghị Quốc tế do Thánh bộ về đời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ tổ chức tại Giáo hoàng Học viện “Antonianum”.

SR. MARIA LUISA MIRANDA
Từ 04 đến 06/05/2018 tại Assisi - ITALIA
Tham dự cuộc gặp gỡ quốc gia của Cựu học viên FMA tại Assisi.

SR. NIEVES REBOSO
Ngày 06/05/2018 tại Morelia - MESSICO
Thăm viếng Tập viện Liên tỉnh (CIMAC).

SR. NIEVES REBOSO
Từ 07 đến 10/05/2018 tại Tesistán - MESSICO
Sinh động cuộc gặp gỡ của Liên tỉnh CIMAC để chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho chặng đường đào luyện của Khấn sinh”.

SR. ALAIDE DERETTI
Từ 07 đến 25/05/2018 tại Roma, Mornese, Torino - ITALIA
Gặp gỡ đào luyện nhóm Truyền giáo (Thăm viếng các nơi và cấm phòng).

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 08 đến 17/05/2018 tại Melbourne - AUSTRALIA
Viếng thăm Tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ” (SPR).

SR. MARIJA PECE
Từ 09 đến 11/05/2018 tại Buenos Aires - ARGENTINA
Tham dự cuộc gặp gỡ của Ban cố vấn các tỉnh dòng ABA, ABB và ARO.

SR. LUCY ROSE OZHUKAYIL
Từ 11 đến 15/05/2018 tại Melbourne - AUSTRALIA
Tham dự Kiểm thảo 3 năm của Tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ” (SPR).

SR. NIEVES REBOSO
Ngày 11/05/2018 tại MESSICO
Gặp gỡ các Giám tỉnh của Liên tỉnh CIMAC.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 11 đến 15/05/2018 tại Melbourne - AUSTRALIA
Tham dự Kiểm thảo 3 năm của Tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ” (SPR).

SR. MARIA LUISA MIRANDA
Ngày 12/05/2018 tại Roma - ITALIA
Tham dự cuộc gặp gỡ của các Gia đình đặc sủng tiến bước.

• SR. NIEVES REBOSO
Từ 13 đến 21/05/2018 tại Los Angeles và San Antonio - STATI UNITI
Sinh động cuộc gặp gỡ với các FMA và Khấn sinh (SUO) để chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho chặng đường đào luyện của Khấn sinh”.

SR. MARIA LUISA MIRANDA
Ngày 15/05/2018 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ các sinh viên năm II của khóa Linh đạo Salesien tại nhà Ersilia Canta.

SR. MARIA HELENA MOREIRA
Từ 17 đến 22/05/2018 tại Luanda - ANGOLA
Sinh động cuộc gặp gỡ đào luyện cho các Điều phối viên truyền thông của CIAM.

SR. MARIA LUISA MIRANDA
Từ 21 đến 24/05/2018 tại Torino - ITALIA
Tham dự Hội nghị gia đình Salesien.

SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 21 đến 31/05/2018 tại PARAGUAY
Sinh động tiến trình phân định để bổ nhiệm Tân Giám tỉnh cho Tỉnh dòng “Tổng lãnh Thiên thần Raphael” (PAR).

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 23 đến 25/05/2018 tại Torino - ITALIA
Tham dự việc cử hành trọng thể Lễ Mẹ Phù Hộ.

SR. NIEVES REBOSO
Từ 23 đến 25/05/2018 tại Torino - ITALIA
Gặp gỡ các Thỉnh sinh.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN THƯỢNG CỐ VẤN
Từ 28/05 đến 15/07/2018 tại Roma - ITALIA
Bắt đầu khóa họp mùa hè.

SR. MARIJA PECE
Từ 15/02 đến 24/05/2018 tại Cordoba - ARGENTINA
Thăm viếng Tỉnh dòng “Mẹ Mân Côi” (ARO).

SR. PAOLA BATTAGLIOLA
Từ 22/02 đến 25/05/2018 tại Milano - ITALIA
Kinh lý Tỉnh dòng “Thánh Gia” (ILO).

SR. LUCY ROSE
Từ 10/03 đến 10/05/2018 tại AUSTRALIA
Kinh lý Tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ”(SPR).

SR. SILVIA BOULLOSA
Từ 02/04 đến 06/05/2018 tại Campo Grande/MS - BRASILE
Kinh lý Tỉnh dòng “Mẹ Vô Nhiễm” (BCG).

SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 26/04 đến 02/05/2018 tại Cuiabá - BRASILE
Thăm viếng sinh động truyền giáo (BCB).

Quỳnh Anh, FMA chuyển ngữ