Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tư liệu Thơ Huyền nhiệm tiếng "Cám ơn"

Huyền nhiệm tiếng "Cám ơn"

Email In PDF.


“Cám Ơn” hai chữ linh thiêng
“Cám Ơn” hai tiếng thiêng liêng tuyệt vời
Cha Bocso sống trọn đời
Tri ân tình Mẹ chuyển trao cho người

Tim vui vang tiếng reo cười
Muôn cung trầm bổng, hòa lời thiết tha
Bản nhạc dệt khúc tình ca
Ngân vang tình Mẹ, giúp cha mọn hèn

Nơi Đài Kỷ Niệm vững bền
Dòng Tu yêu dấu mang tên Mẹ hiền
Chị em tựa những lời thiêng
Ra đi đến khắp mọi miền thế gian
Sống đời dâng hiến trao ban
Nên “Lời Cảm Mến” tri ân Mẹ lành.

Thời gian lưu ký sử xanh
Không gian ghi dấu âm thanh diệu vời.
Con vui nhẹ bước trong đời
Hân hoan thẳng tiến quê trời thiên thu.

Huyền Niên, FMA