Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tư liệu Thơ Mazzarello nguyện cầu...

Mazzarello nguyện cầu...

Email In PDF.


Mẹ yêu khuôn mặt rạng ngời.

Đoàn con nhìn ngắm tả lời nào nên.

Cái nhìn tư tưởng vượt trên.

Lòng luôn nghĩ tốt nói lên điều lành

Từ hồi còn tuổi xuân xanh

Hồn nhiên trong sáng tinh nhanh giúp người

Tấm lòng nhân hậu vui tươi.

Nhìn xem nhân đức (ôi) con ngươi mắt Ngài

Cái nhìn chẳng loại trừ ai

Khen người kém cỏi sửa sai dịu dàng

Nơi Mẹ tiềm ẩn kho tàng.

Nguồn thiêng - Lời Thánh sẵn sàng trao ban

Mẹ ơi, ở chốn dương gian

Đoàn con ngắm Mẹ nài van hết lòng

Cho con biết sống khoan dung

Yêu người - Mến Chúa tín trung như Ngài.

Cái nhìn - Lời nói - Đôi tai.

Nhìn sâu nói tốt chẳng sai chút nào

Niềm vui như cứ dâng trào

Mai dây cùng Mẹ con vào Thiên Cung.

Sr. Agnesjesu - Fma