Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 06 năm 2018

Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 06 năm 2018

Email In PDF.


MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
Ngày 01/06/2018 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ Ban Tổng cố vấn của FMA/VDB.

SR. CHIARA CAZZUOLA
Ngày 09/06/2018 tại Torino - ITALIA
Tham dự việc cử hành trọng thể 150 năm cung hiến Đền Thờ Mẹ Phù Hộ.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
Ngày 10/06/2018 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ Hội nghị tiến trình Châu Âu – Trung Đông.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
 Ngày 12/06/2018 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ Ban cố vấn của Học viện Giáo hoàng Phân khoa Khoa học giáo dục Auxilium.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Ngày 13/06/2018 tại Roma - ITALIA
Cùng với Sr. Chiara Cazzuola, Sr. Marija Pece và Sr. Paola Battagliola tham dự buổi họp của Ủy ban Gioan Phaolo II để chuẩn bị cho cuộc gặp vào tháng 5/2019 với các Giám Tỉnh Đông Âu.

SR. ALAÍDE DERETTI
Ngày 16/06/2018 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ Lãnh vực truyền giáo của FMA và SDB tại cộng thể thánh Calisto.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
Từ 17 đến 23/06/2018 tại Frosinone - ITALIA
Tĩnh tâm năm ở Guarcino (Frosinone).

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Ngày 24/06/2018 tại Roma - ITALIA
Cử hành kỷ niệm khấn dòng của các chị em trong Á Tỉnh Mẹ Giáo Hội (RMC) và của Nhà Trung Ương (RCG).

SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 25/06 đến 01/07/2018 tại Roma - ITALIA
Đồng hành với nhóm Tân truyền giáo để gởi đi và học hỏi ngôn ngữ.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 27 đến 30/06/2018 tại Roma - ITALIA
Cùng với Sr. Chiara Cazzuola, Sr. Alaide Deretti, Sr. Runita Borja, Sr. Vilma Tallone và Sr. Piera Cavaglià tham dự kiểm thảo 3 năm của Á Tỉnh Mẹ Giáo Hội (RMC) và của Nhà Trung Ương (RCG).

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
Từ 28/05 đến 15/07/2018 tại Roma - ITALIA
Bắt đầu làm việc cho khóa họp mùa hè.

Quỳnh Anh, FMA chuyển ngữ