Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Khai sinh Á tỉnh mới: Á tỉnh INA (Inđônêsia) với Thánh hiệu bổn mạng là Luy Vergsilia

Khai sinh Á tỉnh mới: Á tỉnh INA (Inđônêsia) với Thánh hiệu bổn mạng là Luy Vergsilia

Email In PDF.


Bài viết của Cha Tổng Thư ký Stefano Vanoli, SDB

Nhà Trung Ương 08/06/2018. Vào ngày 08 tháng Sáu năm 2018, Á tỉnh Inđônêsia được thiết lập với tên gọi : Á tỉnh Thánh Luy Vergsilia INA.

Với việc thiết lập một Á tỉnh mới, miền EAO của chúng ta hiện nay gồm có 8 tỉnh dòng và 4 Á tỉnh : Á tỉnh TLS (Đông Timor – có từ năm 1998); Á tỉnh PGS (Papua New Guinea – đảo Solomon – có từ năm 2015); Á tỉnh MYM (Myanmar – có từ năm 2004) và Á tỉnh INA (Inđônêsia).

Như vậy, hiện nay trên toàn thế giới, Tu hội Salêdiêng Don Bosco có 88 đơn vị cấp tỉnh dòng, Á tỉnh và ‘vùng đặc biệt’.

Vào tháng Sáu năm 2017, trong dịp thăm viếng của Cha Bề Trên cả, ngài đã đưa ra lộ trình để giúp phụ tỉnh (delegation) Indonesia có thể được nâng lên thành Á tỉnh (Vice – province). Lộ trình đó gồm những giai đoạn sau :

+ Báo cáo của Cha tỉnh ủy về hiện trạng của phụ tỉnh

+ Cha Bề Trên Á tỉnh ITM sẽ đi kinh lý tại phụ tỉnh theo giáo luật.

+ Tham khảo ý kiến của Ban Cố vấn Á tỉnh ITM và Ban Cố vấn phụ tỉnh Indonesia.

+ Thực hiện việc thăm dò ý kiến của các hội viên trong toàn Á tỉnh (Tháng Tư và Tháng Năm 2018).

+ Sau cùng, Cha Bề Trên cả với sự đồng thuận của Ban Tổng Cố vấn, sẽ công bố việc thành lập ‘Tân Á tỉnh’.

Các Salêdiêng đã bắt đầu hiện diện tại Đông Timor từ năm 1985. Vào lúc bấy giờ, Indonesia trực thuộc tỉnh dòng FIL (Phi luật tân). Vào năm 2010, Indonesia trở thành Delegation (phụ tỉnh, hay khu tỉnh ủy). Các Bề trên tỉnh ủy tại Indonesia từ khi thành lập (2010) cho đến nay là Cha Yohanes Boedi Soerjonoto (2010-2013); Cha Andre Delimarta (2014-2015) và Cha Lino Belo (2015-2018).

Anh em Salêdiêng tại đây từ lâu đã mong muốn Inđonêsia được nâng lên thành Á tỉnh. Từ năm 2012, Hội nghị hội viên tại phụ tỉnh Indonsia được nhóm họp và anh em đưa ra lộ trình để thực hiện trong 6 năm (2012-2018). Đến hôm nay, lộ trình đã hoàn tất và đạt được kết quả tốt đẹp.

Theo báo cáo gửi về trung ương, Á tỉnh INA hiện nay có 7 cộng đoàn (5 cộng đoàn đã được thiết lập theo giáo luật và 2 cộng đoàn chưa được thiết lập chính thức theo giáo luật). Á tỉnh có 61 hội viên, gồm 30 linh mục, 10 Sư huynh và 20 tư giáo. Ngoài ra, Á tỉnh còn có 12 tập sinh và 8 thỉnh sinh. Á tỉnh Inđônesia cũng đóng góp cho Tu hội 6 anh em đi truyền giáo Ad Gentes, hiện đang làm việc tại Âu Châu, Châu Mỹ Latinh và miền Đông Á.

Inđônesia hiện cũng có 5 hội viên ngoại quốc đang sinh sống và làm việc trong Á tỉnh, gồm có 3 vị đến từ Philippines và 2 vị đến từ Đông Timor.

Theo lời thỉnh cầu và ước muốn đi truyền giáo Ad Gentes của Cha Andrew Wong, ngài cũng được Cha Bề Trên cả sai về làm việc tại Indonesia.

Vào ngày 20 và 21 tháng Sáu tới đây, Á tỉnh sẽ tổ chức cuộc thăm dò để chọn ra Bề Trên tiên khởi cho Á tỉnh Inđônêsia.

Theo dự kiến, sau kỳ họp mùa hè của Ban Tổng Cố vấn, vào ngày 01 tháng Tám, Cha Bề Trên cả sẽ công bố danh tính vị Bề Trên đầu tiên của Á tỉnh INA.

Từ nay Inđônesia trở thành Á tỉnh với ký hiệu INA. Á tỉnh Đông Timor sẽ được gọi là Á tỉnh TLS.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ