Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Thiện nguyện viên truyền giáo từ Hàn quốc đến Mongolia để làm việc

Thiện nguyện viên truyền giáo từ Hàn quốc đến Mongolia để làm việc

Email In PDF.


Bài viết của Cha Rafael Lee, SDB

Seoul, Hàn quốc 04/06/2018. Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng tại Hàn quốc, với tên gọi ‘Don Bosco Nanum’ đã kêu gọi việc dấn thân truyền giáo thiện nguyện tại cộng thể Ulaanbaatar, Mongolia. Cộng thể tại đây đang cần một thiện nguyện viên làm việc trong sứ mạng giáo dục. Cuối cùng, văn phòng đã chọn được một người, đó là cô Clara Park Hye Jong. Từ năm 2016, cô Clara đã tỏ ra rất tích cực trong việc tìm kiếm các ân nhân cho văn phòng Truyền giáo Nanum và cô đã xin được phỏng vấn để đi làm việc tại Mongolia. Cô rất thích đi làm việc tông đồ tại hải ngoại và đây là dịp để cô thực hiện mong ước này.

Vào ngày 04 tháng Sáu vừa qua, chúng tôi đã thực hiện nghi thức ‘sai đi’ sau một khóa đào luyện ngắn ngày. Năm anh em SDB đã giúp trong khóa đào luyện này với các đề tài về Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng, về lịch sử Tu hội Salêdiêng, về tinh thần dấn thân tự nguyện, về những đòi hỏi trong sứ vụ truyền giáo và về linh đạo Salêdiêng.

Cha Giám tỉnh Stefano Yang đã chủ sự nghi thức sai đi cách đơn giản. Tham dự nghi thức còn có sự hiện diện của Cha Rafael Lee, Giám đốc văn phòng truyền giáo Salêdiêng. Cô Clara tuyên hứa sẽ dấn thân phục vụ với sự nâng đỡ của ơn Chúa. Cô sẽ đến làm việc tại giáo xứ Shuwuu, cách cộng đoàn Ulaanbaatar 35 cây số. Cô Clara sẽ phục vụ tại đó trong 3 tháng, dạy nhạc cho các em thiếu nhi và dạy nữ công gia chánh cho các phụ nữ.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ