Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Á tỉnh Đông Timor (TLS) tổ chức cuộc gặp gỡ đào luyện chuẩn bị Đại hội Sư huynh miền EAO

Á tỉnh Đông Timor (TLS) tổ chức cuộc gặp gỡ đào luyện chuẩn bị Đại hội Sư huynh miền EAO

Email In PDF.


Bài viết của Cha Joao da Costa Boavida, SDB

Lospalos, Đông Timor 09/06/2018. Đại hội Sư huynh miền EAO đã cận kề. Á tỉnh TLS chúng tôi tổ chức cuộc gặp gỡ các anh em Sư huynh mang tính đào luyện để chuẩn bị cho sự kiện này.

Cuộc họp mặt được tổ chức tại cộng thể Don Bosco Lospalos, do Cha Pinto, Ủy viên đặc trách Đào luyện, chủ trì. Ngoài 10 vị trong ban đào luyện của Á tỉnh, còn có 25 em thỉnh sinh cũng được mời tham dự buổi họp mặt mang tính đào luyện.

Trước hết, Sư huynh Adriano de Jesus chia sẻ với anh em về ơn gọi Salêdiêng với 2 hình thái. Thầy cũng khích lệ các Sư huynh cũng như các thỉnh sinh trong việc phân định và sống ơn gọi. Phải trở nên tu sỹ Salêdiêng trước khi chọn hình thái Sư huynh hay linh mục. Sau đó, Cha Anacleto cho 1 bài huấn đức ngắn về thần học đời sống thánh hiến, đặt nền tảng trên việc đáp lại tiếng Chúa mời gọi hướng đến việc nên thánh. Sau cùng, Cha Manny Pinto cắt nghĩa thêm về 2 hình thái trong ơn gọi Salêdiêng. Hình thái Sư huynh hay linh mục đều cao quý như nhau trong 1 ơn gọi Salêdiêng duy nhất. Mọi anh em Salêdiêng đều phải sống căn tính ơn gọi theo Don Bosco và biết hiến mình để phục vụ giới trẻ.

Vào ban chiều, anh em chia sẻ thêm về những việc chuẩn bị cho Đại hội Sư huynh sắp tới, được tổ chức tại Việt nam. Sau đó anh em cùng chụp chung với nhau vài tấm hình để lưu niệm.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ