Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Cha Bề Trên Á tỉnh ban huấn đức cho các thầy Hậu Tập viện

Cha Bề Trên Á tỉnh ban huấn đức cho các thầy Hậu Tập viện

Email In PDF.


Bài viết của Cha Joao da Costa Boavida, SDB

Dili, Đông Timor 11/06/2018. Các thầy hậu tập viện vừa kết thúc học kỳ và chuẩn bị đi công tác tông đồ trong mùa hè. Vị vậy, Cha Bề Trên Á tỉnh đã gặp gỡ và ban huấn đức cho các thầy.

Khởi dẫn các khoản 105 và 114 của Hiến luật Salêdiêng, Cha Bề Trên Á tỉnh mời gọi anh em khơi sâu tinh thần đối thoại với Chúa và phát huy sáng kiến để thực thi những điều Chúa muốn. Ngài nhắc nhở rằng, chính cá nhân từng anh em hội viên phải là người trách nhiệm chính trong việc đào luyện chính mình.

Các anh em Hậu Tập viện là những hội viên đang trong thời kỳ đào luyện ban đầu. Những bài huấn đức của Cha Bề Trên nhằm giúp anh em kiện cường ơn gọi, hướng về sứ mệnh phục vụ giới trẻ.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ