Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Cầu nguyện cho nạn nhân của vụ nổ bình chứa ga ở Trường Kỹ thuật Sihanoukville

Cầu nguyện cho nạn nhân của vụ nổ bình chứa ga ở Trường Kỹ thuật Sihanoukville

Email In PDF.


Các học sinh Trường Kỹ thuật Don Bosco ở Sihanoukville tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho ông Sarath Seng, nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ bình chứa ga vào tuần trước

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng.

Sihanoukville, Cambodia 14/06/2018. Sau bảy ngày xảy ra sự cố nổ bình ga, ngày hôm nay nhà trường đã tổ chức Thánh lễ để cầu nguyện cho ông Sarath, người quá cố.

Cha Giám đốc Eugene Xalxo chủ tế Thánh lễ, được cử hành ngay tại nhà xưởng, nơi xảy ra sự cố. Trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của Cha Son, cha xứ tại Sihanoukville, cùng các em học sinh và các giáo viên trong trường.

Cộng đoàn SDB tại Sihanoukville xin cảm ơn mọi người đã đến chia buồn và chia sẻ nỗi đau với nhà trường cùng tang quyến của người đã khuất.

Cũng xin cảm ơn các ân nhân đã trợ giúp chúng tôi để tu sửa cơ sở vật chất cũng như để an ủi tang quyến.

Chúng tôi đính kèm danh sách các vị ân nhân và số tiền dâng tặng. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ