Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Hướng về việc kỷ niệm 400 năm ngày Thánh Phanxicô Salê qua đời (1622-2022)

Hướng về việc kỷ niệm 400 năm ngày Thánh Phanxicô Salê qua đời (1622-2022)

Email In PDF.


Sống trung thành với ơn gọi Salêdiêng, theo danh hiệu của Tu hội

Bài viết của Cha Giám tỉnh Lafranco Fedrigotti, SDB

Hồng Kông 15/06/2018. ‘Đâu là loại người Salêdiêng cho giới trẻ ngày hôm nay?’ Câu hỏi trên được chọn làm đề tài cho Tổng Tu nghị 28 tới đây. Để trả lời cho câu hỏi này, có lẽ chúng ta cần trở về với ý nghĩa của danh xưng ‘Salêdiêng’mà chúng ta đang mang nơi mình. Chúng ta chỉ thực sự là ‘Salêdiêng’ khi chúng ta sống đúng với linh đạo Tin mừng mà Thánh Phanxicô Salê đã khởi xướng và Don Bosco tiếp tục triển khai cụ thể qua phương châm ‘Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác xin cứ lấy đi’. Thánh Phanxicô Salê đã truyền đạt lại cho hậu thế linh đạo của Ngài qua 2 tác phẩm nổi tiếng : Philôtêa – Dẫn vào đời sống đạo đức và Têôtimô – Khảo luận về Tình yêu Thiên Chúa.

Có nhiều lý do để chúng ta đáp trả lại lời mời gọi, như câu hỏi theo chủ đề của Tổng Tu nghị 28 :

1- Từ sau Tổng Tu nghị 19 (năm 1965) cho đến nay, 9 Tổng Tu nghị kế tiếp luôn đề cập đến sự ‘Hời hợt thiêng liêng’ (spiritual superficiality) như là điểm yếu kém mấu chốt trong toàn Tu hội.

2- Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hời hợt trong đời sống thiêng liêng, là việc chúng ta làm suy yếu âm hưởng từ nơi Thánh Phanxicô Salê, nhất là từ sau ngày Cha Thánh Gioan Bosco được tuyên phong Hiển Thánh. Chúng ta thấy rõ, từ năm 1934 trở đi, chúng ta rất ít nhắc đến Thánh Phanxicô Salê, mặc dù tên gọi của chúng ta vẫn là ‘Salêdiêng’.

3- Có lẽ, để khắc phục sự suy yếu về tình trạng hời hợt trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cần phải phục hồi lại hình ảnh và linh đạo của Thánh Phanxicô Salê trong con tim mọi người. Đây cũng là vị Thánh mà Tu hội chúng ta chọn làm bổn mạng.

4- Các văn kiện của ‘Tổng Tu nghị Đặc biệt’ được cử hành vào năm 1971, vẫn thường xuyên nhắc đến Thánh Phanxicô Salê, như trong các mục số 2, số 11, số 93, số 102, số 217, số 550 và số 667. Trong Hiến luật được canh tân, tên của Thánh Phanxicô cũng được nhắc đến trong các khoản số 4, số 9, số 17 và số 24. Tuy nhiên, trong 7 Tổng Tu nghị kế tiếp, rất tiếc rằng tên của vị Thánh bổn mạng của Tu hội ít được nói tới.

5- Thiết nghĩ, đây là cơ hội bằng vàng để chúng ta khơi dậy cảm thức yêu mến hầu đi sâu vào linh đạo mà Thánh Phanxicô đã truyền đạt lại cho hậu thế. Chúng ta sắp sửa mừng 400 năm ngày qua đời của Ngài. Vị Thánh là Bổn mạng và cũng là Đấng bảo trợ của Tu hội chúng ta.

6- Tôi xin đưa ra đề nghị cụ thể như sau. Trong 2 năm tới chuẩn bị Tổng Tu nghị 28, chúng ta nên đào sâu hơn ý nghĩa của danh xưng Salêdiêng mà chúng mang trên người, danh từ ‘Salesian’ nghĩa là gì và tĩnh từ ‘Salesian’ hàm ngậm cách thái phải sống như thế nào. Tại các Tu nghị tỉnh của các tỉnh dòng trong thời gian tới đây (từ 2018 đến 2019), chúng ta cũng cần khơi dậy ý thức đó, tương thích với lòng yêu mến đối với Don Bosco.

Vậy thì làm cách nào để thực hiện điều này. Câu trả lời còn tùy thuộc mỗi người, cũng như tùy vào mỗi tỉnh dòng. Chúng ta có 2 năm để chuẩn bị Tổng Tu nghị 28 và sau đó chúng ta cũng có 2 năm kế tiếp để tiến đến việc kỷ niệm 400 năm ngày Thánh Phanxicô Salê qua đời (28/12/1622).

Văn Hào, SDB chuyển ngữ