Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Nguyện ngắm theo cách thái Salêdiêng

Nguyện ngắm theo cách thái Salêdiêng

Email In PDF.


Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

Nhà Trung Ương 12/06/2018. Cuối tháng Năm vừa qua, Cha Ivo Coelho, Tổng Cố Vấn Đào luyện, đã hướng dẫn một khóa hội thảo tại Rôma với chuyên đề ‘Nguyện ngắm theo phong thái Salêdiêng’. Cha Tổng Cố vấn đã tóm tắt nội dung như sau:

Nguyện ngắm như thế nào ?

+ Cần có 1 phương pháp, nhất là để bắt đầu.

+ Không có một phương pháp biệt loại theo phong thái Salêdiêng, cho dầu nguyện ngắm khác với việc đọc sách thiêng (Xem thêm trong các bút tích mà Don Bosco đã để lại). Tuy nhiên, chúng tôi xin đưa ra một vài mô thức để chúng ta quy chiếu vào và đem ra thực hành.

+ Cho dầu sử dụng phương pháp nào đi nữa, trước hết thái độ nội tâm vẫn luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu : Cảm thức đức tin, lòng trung thành, sự tín thác và sự kiên trì.

+ Sự kiên trì là yếu tố căn bản nhất. Chúa Giêsu thường xuyên nhắc nhở điều này : “Anh em hãy kiên trì cầu nguyện”. Chúng ta học cách cầu nguyện qua chính việc chúng ta biết siêng năng cầu nguyện. Chúng ta cần thực hành đều đặn mỗi ngày qua việc nguyện ngắm.

+ Những giờ phút đắm mình trong việc cầu nguyện (giống như tĩnh tâm hay linh thao) hoặc các dịp đồng hành thiêng liêng là những nền tảng trong việc nguyện ngắm.

+ Cần có những chuẩn bị xa, cũng như những chuẩn bị gần. Đây là yếu tố rất quan trọng. Cụ thể như thói quen siêng năng đọc Lời Chúa, đọc Hiến luật hay đọc các sách thiêng liêng. Khi đọc Lời Chúa chúng ta cũng có thể nhìn lại để xét mình xem ngày hôm qua chúng ta đã thực hành Lời Chúa như thế nào.

+ Ưu tiên nhất vẫn là Lời Chúa và Hiến luật.

+ Đức Kitô vẫn là trung điểm mà chúng ta cần quy hướng về khi nguyện ngắm. Như Thánh Têrêsa thành Avila và Thánh Phanxicô Salê đã nhấn mạnh rằng, chính Chúa Giêsu sẽ hướng dẫn chúng ta khi Ngài muốn. Ngài hướng dẫn chúng ta bằng loại hình ngôn ngữ không lời, bằng những rung động của cõi lòng và nhất là qua việc cầu nguyên để chúng ta cung chiêm Ngài.

+ Nguyện ngắm trước hết được thực hành bằng việc chú tâm từ nơi chúng ta. Chúng ta tập trung sự chú ý vào chính Chúa và ý thức rằng đang hiện diện. Chúng ta đặt mình trước mặt Chúa và đối thoại với Ngài.

+ Trong năm nhà tập, tốt nhất nên tập trung vào một cách thái ưu việt, đó là cử hành Lectio Divina.

+ Có thể thực hành nguyện ngắm qua việc chia sẻ. Nhưng chỉ có thể chia sẻ sau khi chúng ta đã đi sâu vào việc tĩnh nguyện. ‘Collatio’ chỉ có thể thực hiện khi chúng ta đã thực hành ‘Lectio’ và ‘Meditatio’. Chỉ khi đã chạm đến Lời Chúa, chúng ta mới có thể chia sẻ kinh nghiệm thần bí ấy cho người khác.

+ Cần phải vạch ra lộ trình trên con đường thiêng liêng để Chúa hướng dẫn chúng ta.

+ Một cuộc nguyện ngắm tốt đẹp sẽ mang lại âm hưởng hiệu quả trong suốt cả ngày sống, giúp chúng ta vượt qua tình trạng cứ sống tà tà và bình thường ngày nào cũng như ngày nào. Nguyện ngắm cách thực sự sẽ đan nối với những việc đạo đức khác, với việc lãnh nhận các bí tích cũng như với mọi công việc chúng ta thực hiện trong ngày.

+ Hoa trái của nguyện ngắm sẽ đuợc hiện lộ qua những biến đổi nội tâm nơi chính cuộc sống cụ thể của chúng ta.

+ Các vị linh hướng Salêdiêng cần hỏi han về việc cầu nguyện và việc thực hành nguyện ngắm nơi những hội viên mà chúng ta đồng hành. Có biết được điều đó chúng ta mới có thể đồng hành cùng anh em.

Cũng xin nhắc lại, Hiến luật khoản 93 đã viết :

“Chúng ta chỉ có thể tạo thành một cộng thể cầu nguyện khi chính bản thân mỗi người trở nên những con người cầu nguyện.

Đối với chúng ta, tâm nguyện là một hình thức cầu nguyện bất khả thay thế. Nó củng cố sự kết hiệp mật thiết của chúng ta với Thiên Chúa, giải gỡ chúng ta thoát bỏ tính chiếu lệ, giữ cho tâm hồn chúng ta được tự do và nuôi dưỡng việc tự hiến cho đồng loại. Đối với Don Bosco, đây là đảm bảo cho sự bền đỗ và vui tươi trong ơn gọi.”

Quy chế tổng quát số 71 cũng viết :

“Hằng ngày, các hội viên tham dự chung ít là nửa giờ nguyện ngắm và một khoảng thời gian nghe đọc sách thiêng liêng. Cộng thể địa phương có nhiệm vụ khuyến khích những hình thức cử hành khác nhau và cổ vũ các hội viên tham dự tích cực.”

Văn Hào, SDB chuyển ngữ