Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 07 năm 2018

Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 07 năm 2018

Email In PDF.


MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Ngày 05/07/2018 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ Ban Tổng Cố Vấn FMA và Ban Cố Vấn phân khoa Đại học Khoa học và Giáo dục Auxilium.

SR. VILMA TALLONE
Ngày 05/07/2018 tại Milano - LIBANO
Gặp gỡ đào luyện, huấn từ bằng video cho giáo dân và các Sơ trong lãnh vực quản lý của Tỉnh dòng “Gia đình Thánh Gia” (ILO).

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
Ngày 11/07/2018 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ giữa Ban Tổng Cố Vấn FMA và SDB.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
Ngày 17/07/2018 tại Roma - ITALIA
Đúc kết Khóa họp mùa hè.

SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 20/07 đến 20/08/2018 tại Roma - ITALIA
Bắt đầu khóa tiếng Ý chuyên sâu cho nhóm Tân truyền giáo, những người được chuẩn bị đặc biệt cho sứ mệnh Truyền giáo muôn dân.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 23 đến 27/07/2018 tại Cachoeira do Campo - BRASILE
Cùng với Sr. Alaide Deretti, Sr. Silvia Boullosa, Sr. Paola Battagliola, Sr. Maria Helena Moreira và Sr. Marija Pece tham dự Kiểm thảo ba năm của Liên Tỉnh dòng CIB-CICSAL.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Ngày 28/07/2018 tại BRASILE
Gặp gỡ các Giám tỉnh của Brasile.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 29/07 đến 03/08/2018 tại Belo Horizonte - BRASILE
Thăm viếng Tỉnh dòng “Mẹ Mazzarello" (BBH).

Quỳnh Anh, FMA chuyển ngữ