Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tư liệu PowerPoint Tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng Giám mục Thế giới lần thứ XV

Tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng Giám mục Thế giới lần thứ XV

Email In PDF.

Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi


Tải Power Point xuống

Sr. Maria Phạm Hà, FMA chuyển ngữ