Tuesday, Jul 17th

Last update:03:12:51 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng

Gia đình Sa-lê-diêng


Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1171 Tân Bề Trên Cả Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco: Cha Ángel Fernández Artime 1377
1172 Ký sự Thứ Ba, 25.3.2014: Tân Bề Trên Cả Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco 1184
1173 Tổng Tu Nghị 27: Biến cố Truyền Tin là một quà tặng từ Thiên Chúa 1193
1174 Tổng Tu Nghị 27: Tại Biên giới giữa Mỹ và Mêhicô 1183
1175 Tổng Tu Nghị 27: thành viên Tổng Tu Nghị tham quan Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng (UPS). Bài Huấn Từ của Cha Bề Trên Cả trong cương vị Chưởng Ấn 1076
1176 Tổng Tu Nghị 27: Nghị Trình làm việc ngày thứ Hai 24.03 1093
1177 Ký sự Chúa Nhật 23.3.2014: Buổi Huấn Từ Cuối Cùng của cha Bề Trên Cả Chavez 1162
1178 Tổng Tu Nghị 27: Phân định việc Bầu Chọn trong Tổng Tu Nghị 1157
1179 Ký sự Thứ Hai, 24.3.2014: Tuần lễ biện phân và bầu cử Cha Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn của Tu Hội thánh Phan-xi-cô Sa-lê 1080
1180 Tổng Tu Nghị 27: Những cân nhắc đầu tiên và bỏ phiếu biểu quyết 1285

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL