Wednesday, May 23rd

Last update:03:04:02 AM GMT

You are here: Tư liệu Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa


Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
21 Thứ bảy, sau Chúa Nhật III Phục Sinh 497
22 Thứ sáu sau Chủ nhật III Phục Sinh 504
23 Chúa nhật Chúa Chiên lành 589
24 Thứ năm, Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh 543
25 Chúa nhật IV Phục sinh: Mùi Chúa - mùi chiên 615
26 Thứ tư, sau Chúa Nhật III Phục Sinh 530
27 Thứ ba, sau Chúa Nhật III Phục Sinh 123
28 Chúa nhật IV Phục sinh: Chân dung vị Mục tử nhân lành 656
29 Thứ bảy, sau Chúa Nhật II Phục Sinh 188
30 Thứ sáu sau Chủ nhật II Phục Sinh 684

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL