Wednesday, May 23rd

Last update:03:04:02 AM GMT

You are here: Tư liệu Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa


Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
81 Chúa Nhật III Mùa Chay năm B: Xây dựng Đền thờ tâm hồn 200
82 Thứ tư, sau Chúa Nhật II Mùa Chay 88
83 Thứ ba, sau Chúa Nhật II Mùa Chay 104
84 Chúa Nhật III Mùa Chay năm B: Đức Giêsu, Đền thờ mới của Tân ước 174
85 Thứ hai, sau Chúa Nhật II Mùa Chay 122
86 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm B 125
87 Chúa Nhật II Mùa Chay năm B: Ba ngọn núi 178
88 Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Chay 139
89 Chúa Nhật II Mùa Chay năm B: Tính phản diện trong phận người 161
90 Thứ Tư Lễ Tro 135

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL