Tuesday, Jun 19th

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tư liệu Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa


Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
31 Thứ năm, sau Chúa Nhật IV Phục Sinh 252
32 Lễ Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng 336
33 Chúa Nhật V Phục Sinh năm B: Sống mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội 404
34 Thứ hai, sau Chúa Nhật IV Phục Sinh 430
35 Thứ bảy, sau Chúa Nhật III Phục Sinh 510
36 Thứ sáu sau Chủ nhật III Phục Sinh 521
37 Chúa nhật Chúa Chiên lành 618
38 Thứ năm, Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh 561
39 Chúa nhật IV Phục sinh: Mùi Chúa - mùi chiên 634
40 Thứ tư, sau Chúa Nhật III Phục Sinh 549

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL