Thursday, Dec 14th

Last update:07:40:37 AM GMT

You are here: Tư liệu Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa


Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng 4
2 Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng 13
3 Thứ ba, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng 18
4 Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B: “Hãy vui lên” 56
5 Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B: Sám hối để được cứu độ 35
6 Thứ bảy, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng 17
7 Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 51
8 Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng 30
9 Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B: Sửa đường nội tâm 56
10 Thứ tư, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng 24

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL