Nhu Cầu Được Đồng Hành - phần I

In

Trách nhiệm về cuộc sống của mình là một trong những thách đố mà các thế hệ mới phải đối diện. Mất ý nghĩa trong các chọn lựa hằng ngày, không còn đủ động lực để đối diện với cuộc sống hằng này là những kinh nghiệm rất phổ biến và sâu xa nơi người trẻ.

Vì thế, người trẻ cần được đồng hành biết là chừng nào.

Trong tài liệu Những Chỉ dẫn cho sứ mệnh giáo dục của người FMA số 111 có viết: “Mối quan hệ đồng hành giúp ta giải thích một cách tích cực các tình huống của môi trường xung quanh mình, những thăng trầm của cuộc sống cá nhân và xã hội. Nó cũng dạy chúng ta chấp nhận chúng với óc phê phán và sống chúng với lòng tin cậy và yêu mến cuộc sống”.

Vẫn còn mạnh mẽ nơi thế hệ trẻ khao khát một đời sống nội tâm, họ tìm kiếm cái gì đó để giúp họ vượt qua tính vật chất và sự phù du và đưa họ tới một đời sống tâm linh sâu xa. Tuy chưa biết kêu cầu danh Chúa nhưng nơi họ luôn có khát khao về Ngài.

Trong tác phẩm Trong tìm kiếm đích thực, lộ trình thiêng liêng cho những người trẻ công giáo, do Elledici xuất bản, Paolo Gambini cho thấy Đức Giêsu đã luôn kết hợp việc loan báo Vương quốc với đề nghị tình bạn của Ngài. Đức Giêsu “biết rất rõ rằng ngoài một tương quan yêu thương và có ý nghĩa thì không thể có sự truyền thông sâu xa. Cần có một sự tin tưởng hỗ tương để có thể chia sẻ chính mình. Đức Giêsu không giảng suông. Ngài đi vào tâm hồn của con người, Ngài mang lấy cuộc sống của con người, Ngài quan tâm chăm sóc con người. Lời của Ngài tìm gặp cõi lòng. Nghĩa cử của Ngài là những nghĩa cử của tình bạn”.

(Còn tiếp)

Sr. Anna Rita Cristaino FMA

Sr. Caty FMA chuyển ngữ