img-detail
calendar 03/01/2024

TTN XXIV: Tổng Thư ký của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

Bản tin 56

Nguồn: cgfmanet.org

Kim Ngân, FMA chuyển ngữ

Tổng Thư ký của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ là Sr. Maria Luisa Nicastro

***

Roma (Ý). Nữ tu Maria Luisa Nicastro sinh tại Roma ngày 08/12/1968. Chị đã tham dự lớp giáo lý và nguyện xá của các Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ tại nhà "Santa Maria Mazzarello" ở Roma.

Sau khi hoàn thành chương trình Trung học và năm thứ nhất Đại học, chị bắt đầu hành trình đào luyện tại cộng đoàn Aquila năm 1988. Sơ đã khấn lần đầu tại Castel Gandolfo (Roma) vào 05/08/1992.

Năm 1995, Sơ tốt nghiệp chuyên ngành Văn học tại Đại học Tự do "Maria Ss. Assunta". Sơ đã dạy Ngữ văn và tiếng Latinh trong một số năm tại các Trường Trung học Cấp 1 và Cấp 2 ở "Sacra Famiglia" và "Istituto San Giovanni Bosco", nơi Sơ cũng là linh động viên của nguyện xá và các nhóm trẻ.

Năm 1994, Sơ tham gia khóa học “Truyền thông Đào tạo Tương lai” do Ban Truyền thông Xã hội tổ chức tại Trụ sở Trung ương (Nhà Mẹ). Trong những năm tiếp theo, Sơ cộng tác trong Ban Biên tập của Tạp chí "Da Mihi Animas".

Năm 2000, Sơ tham gia khóa học dành cho nhân viên quản lý các Trường Salêdiêng của Ý. Từ 2004 đến 2018, Sơ là Trưởng khoa Trường Trung học Cấp 1 của Roma "Istituto San Giovanni Bosco" và sau đó là Trường "Gesù Nazareno", Roma.

Cho đến năm 2016, Sơ phụ trách về Trường học thuộc cấp tỉnh, là thành viên Ban Giám đốc Quốc gia của Hiệp hội Ciofs Trường của các FMA và trong thời gian ba năm, là Ủy viên Hội đồng Quốc gia của Fidae (Liên đoàn các Viện Giáo dục Ý).

Từ năm 2015, Sơ đã cộng tác trong Ekip linh hoạt viên của các nhóm liên tỉnh Gr Discernment, dành cho những người trẻ từ 18 tuổi trở lên.

Từ năm 2018, Sơ là Thư ký Tỉnh, Điều phối viên Truyền thông Tỉnh và Chủ tịch Cơ quan Giám sát các Trường học của Tỉnh dòng Roma.

Ngày 18/10/2021, Mẹ Tổng Quyền của Hội dòng FMA, Sr. Chiara Cazzuola, đã bổ nhiệm Sơ với sự đồng ý của Ban Tổng Cố vấn, là Tổng Thư ký của Hội dòng FMA.

Khi nhận chức vụ này, ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng đã đặt nơi mình, Sơ cầu xin sự trợ giúp của Đức Maria Phù Hộ để có thể thực hiện nhiệm vụ với tình yêu. Sơ tin tưởng vào sự chuyển cầu đặc biệt của Mẹ Clelia Genghini, Tổng Thư ký đầu tiên của Hội dòng, người đã từng lặp lại "Hãy sống từng khoảnh khắc và sống nó trong tình yêu".