img-detail
calendar 03/01/2024

Trực tuyến kết thúc Tổng Tu Nghị XXIV

Bản tin 59

Nguồn: cgfmanet.org

Ngày 24/10/2021, kết thúc Tổng Tu Nghị (TTN) XXIV của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

***

Roma (Ý). Ngày 24/10/2021, Hội dòng Con Đức Phù Hộ kết thúc TTN XXIV, TTN đã được bắt đầu ngày 11/09/2021 tại Nhà Trụ sở chính Đức Maria Phù Hộ ở Rôma.

Tu nghị được sống trong việc lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng mà trong ngày hôm nay của lịch sử, chuẩn bị cho chúng ta sống tương lai với những người trẻ để với Đức Maria trở thành những cộng đoàn sản sinh sự sống của niềm hy vọng trong lòng thế giới đương đại.

Sự kiện TTN XXIV kết thúc với thông điệp của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Sr.  Chiara Cazzuola gửi đến các Tu nghị viên.

Vào lúc 11:30, Thánh lễ do Cha Ángel Fernández Artime, Bề Trên Cả của Dòng Salêdiêng Don Bosco chủ sự, sẽ được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông của Hội dòng.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/salesian.sisters.of.don.bosco/videos/1191617324674512

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=M29fFSgLQKk

Nguyện chúc cho việc cử hành TTN XXIV là một khởi sự của hành trình cùng nhau trong Giáo Hội mang tính đồng nghị cho Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, để có thể có niềm hy vọng và sự sống dồi dào cho toàn thế giới.