img-detail
calendar 05/01/2024

Vẻ đẹp Thập giá

Kim Hạnh, FMA

Thập giá có Đức Kitô

Tỏa hương thơm ngát, tâm hồn nở hoa.

Vì ơn cứu độ chan hòa

Chảy tuôn từ thập giá luôn dồi dào.


Thập giá, vẻ đẹp thanh cao

Của tình yêu mến dâng trao thân mình.

Vẻ đẹp tha thứ, hy sinh

Sẵn sàng chịu chết cho người mình yêu.

Màu đỏ tô thắm một chiều

Canvê ghi dấu tình yêu cao vời.


Hôm nay, thập giá gọi mời

Đi tìm vẻ đẹp trong đời sống ta.

Là lòng bác ái vị tha

Là sự quảng đại bước ra khỏi mình.

Để sống yêu mến tận tình

Sẻ chia, liên đới, hết mình trao ban.


Vẻ đẹp mang đến bình an

Như cây thập giá của thầy Giêsu.

Dấu chỉ lòng Chúa nhân từ

Vẻ đẹp thập giá, vô bờ yêu thương.