img-detail
calendar 05/01/2024

Bình an

Kim Hạnh, FMA  

Giữa đời cuộc sống phong ba

Nắng mưa, bão tố, nặng nề bóng mây.

Trong ngoài sóng gió bủa vây,

Bên trời bóng tối phủ đầy nghi nan.


Có Chúa con sẽ bình an

Ơn lành Chúa đổ tuôn tràn lối đi.

Tấm lòng rộng mở là khi

Mưa hồng ân xuống đầy trong tâm hồn.

Mặc cho gian khó bồn chồn

Chúa là điểm tựa, tâm lòng an vui.


Cùng đi với Chúa đường dài

Vui buồn, sướng khổ chia san cùng Ngài.

Ra đi trao tặng bình an

Sẻ chia cuộc sống trần gian cơ hàn.