img-detail
calendar 04/04/2024

Kim Hạnh, FMA


Lá xanh – màu của bình an

Yên bình, hạnh phúc chứa chan trong hồn.

Khi lòng khắc khoải bồn chồn

Thiên nhiên tươi mát nâng hồn bay cao.

Tạo hóa tuyệt diệu biết bao

Điểm tô cây lá đẹp màu xanh tươi.

 

Nhìn cây ngẫm một đời người

Đâu là sứ mệnh từ trời trao ban.

Phải chăng là chút bình an

Góp vào cuộc sống như ngàn lá xanh,

Hay tình thương mến chân thành

Sẽ là màu của phúc lành hồng ân.

 

Vẫn bao ơn thánh đầy tràn

Như mưa tuôn đổ trên cành lá kia.

Ước mong đời sống nở hoa

Hoàn thành sứ mạng, bao là hân hoan.