img-detail
calendar 12/06/2024

8. Chuẩn bị mừng lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm

Các bài Post nội dung sách Kinh nguyện thuộc chuyên mục: Menu => ĐỨC TIN => Kinh nguyện FMA

Hoặc có thể truy cập ở cuối trang Web (Footer) 

Vào Mùa Vui

X Trong mầu nhiệm Đức Maria Vô Nhiễm, Hội Thánh ca ngợi hồng ân nhưng không của Chúa Cha, Đấng đã đổ tràn ân sủng trên Đức Maria trong Chúa Thánh Thần, để gìn giữ Mẹ khỏi vương tội nhơ. Với sự tự nguyện và trung tín trọn vẹn của Mẹ, Thánh Thần đã hiện thực hình ảnh trinh khiết và tình mẫu tử của toàn thể Hội Thánh.

Lần hạt

Sau khi kết kinh cầu Đức Mẹ

X Lạy Cha giàu lòng xót thương, Cha đã tiền định và tuôn đổ ân sủng trên Đức Trinh Nữ Maria, để Mẹ trở nên mẹ của Con Một Cha, nơi Người, Cha cũng chọn chúng con để trở nên thánh thiện và tinh tuyền trong sự hiện diện yêu thương của Cha. Xin Cha giúp chúng con thấu hiểu và sống ngày càng sâu xa hơn hồng ân Thánh Tẩy của chúng con, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Đ Hát một bài thánh ca thích hợp

Vào Mùa Sáng

X Lạy Mẹ Maria, tại tiệc cưới Cana, nhờ sự can thiệp của Mẹ mà phép lạ đã được thực hiện, để đức tin của các môn đệ được kiện cường và triển nở; nhờ sự trung gian của Mẹ mà các chum nước lã được biến thành rượu ngon, để niềm vui của đôi tân hôn và khách dự tiệc được trọn vẹn. Nay chúng con tin Mẹ vẫn thầm thì với Con của Mẹ, về những nỗi khốn khó vất vả của nhân loại chúng con. Xin Mẹ hiện diện trong các gia đình, trong các cộng đoàn chúng con, để nhờ Mẹ, Chúa biểu lộ vinh quang của Ngài, biến đổi nếp sống đơn điệu tẻ nhạt mỗi ngày thành rượu ngon nồng thắm và chan chứa yêu thương.

Lần hạt

Sau khi kết kinh cầu Đức Mẹ

X Lạy Chúa, tại tiệc cưới Cana, Chúa đã thể hiện quyền năng dù câu trả lời của Ngài gây bất ngờ cho chúng con: “Chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ tôi chưa đến”. Tuy nhiên, Mẹ Maria vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Con của Mẹ. Mẹ căn dặn các người giúp việc: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Mẹ, vững tin vào quyền năng Chúa, đón nhận ân huệ Chúa ban bằng cách thực thi những điều Người truyền dạy, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hát một thánh ca thích hợp

Vào Mùa Thương

X Nhờ công nghiệp cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Mẹ đã cộng tác vào của lễ hy sinh của Đức Kitô với trái tim vẹn sạch, thánh thiện và tinh tuyền. Vì hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, Đức Maria Vô Nhiễm cũng là Nữ Vương các thánh tử đạo, Mẹ cùng chịu đau khổ với Người Con để đem lại ý nghĩa sâu xa cho những nỗi khốn cùng của nhân loại.

Lần hạt

Sau khi kết kinh cầu Đức Mẹ

Đ Lạy Cha giàu lòng xót thương, Cha đã làm cho Đức Maria được đầy tràn ân sủng và sự thánh thiện khi làm cho Mẹ trở thành mẹ chúng con dưới chân thập giá. Xin cho chúng con biết sống mầu nhiệm thương khó, là mầu nhiệm kéo dài suốt cuộc đời Kitô hữu chúng con với tình yêu tinh tuyền. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hát một thánh ca thích hợp

Vào Mùa Mừng

X Đức Maria Vô Nhiễm, Đấng hoàn toàn sẵn sàng trước tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, Mẹ đã được thông phần vào sự phục sinh của Người Con. Mẹ là Eva mới, là Hiền thê vô cùng tinh tuyền, là Mẫu gương của Hội Thánh mà Đức Kitô thanh tẩy mỗi ngày “để làm cho Mẹ xuất hiện trước mọi thụ tạo luôn xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn..., nhưng thánh thiện và tinh tuyền”. (Ep 5,27)

Lần hạt

Sau khi kết kinh cầu Đức Mẹ

X Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ Maria đầy tràn ân sủng và tình yêu, để trong thái độ hoàn toàn vâng phục, Mẹ cũng trở nên mẫu mực cho Hội Thánh là hiền thê và là mẹ. Xin cho chúng con sống hồng ân thanh khiết như dấu chỉ niềm hy vọng của dân Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hát một thánh ca thích hợp