img-detail
calendar 12/06/2024

9. Cử hành Mùa Chay

Các bài Post nội dung sách Kinh nguyện thuộc chuyên mục: Menu => ĐỨC TIN => Kinh nguyện FMA

Hoặc có thể truy cập ở cuối trang Web (Footer) 

MÙA CHAY – HÀNH TRÌNH THÁNH TẨY

CỬ HÀNH SÁM HỐI

Hát mở đầu

Lời chào của chủ sự

Nêu vắn tắt ý nghĩa, diễn tiến buổi cử hành, nội dung bài đọc.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, khi Phêrô chối Chúa ba lần, Chúa đã nhìn ông với ánh mắt xót thương để ông biết khóc than tội lỗi mình; giờ đây, xin thương ghé mắt nhìn đến chúng con để chúng con trở về với Chúa, và trung thành phụng sự Chúa suốt đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Lắng nghe Lời Chúa

Nếu chỉ đọc một bài thì nên lấy trong Tin Mừng. Có thể lấy bài đọc được đề nghị trong các Thánh Lễ Mùa Vọng và Mùa Chay, hay các bản văn khác trong sách Nghi thức sám hối.

Xét mình

Dù có hướng dẫn hay gợi ý cũng nên dành một thời gian thinh lặng để mỗi người có thể xét mình cá nhân.

Kinh sám hối

Chủ sự mời tất cả cầu nguyện bằng những lời sau đây hoặc những lời tương tự:

Chúng ta tin tưởng cầu xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và Hội Thánh: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ Xin Chúa thương xót chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã được Chúa Cha sai đến để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ và chữa lành những tâm hồn tan nát.

Lạy Chúa, Chúa đã đến kêu gọi và cứu chữa những tâm hồn sám hối.

Lạy Chúa, Chúa đã thương ở giữa những người tội lỗi và thu thuế.

Lạy Chúa, Chúa đã không kết án người phụ nữ ngoại tình, nhưng đã cho chị về trong bình an.

Lạy Chúa, Chúa đã hứa Thiên đàng cho người trộm lành có lòng hối cải.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Bài hát tạ ơn

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã kêu gọi Phêrô làm tông đồ, sau khi ông sa ngã và hối cải, Chúa đã kiện cường tình nghĩa thiết của ông với Chúa và đặt ông làm thủ lãnh các Tông đồ, xin cũng thương nhìn đến chúng con, để từ tình trạng nô lệ tội lỗi, chúng con quay trở về với Chúa và phụng sự Chúa với tình yêu mãnh liệt hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Lời chào kết thúc