img-detail
calendar 07/07/2024

Tiểu sử: Chân Phước Maria Romero Meneses (1902-1977)

Chân Phước ngày 14.04.2002

Thuở Ấu thơ

Maria Romero Menenses sinh ngày 13.01.1902  tại Granada, Nicaragua trong một gia đình giàu có. Cha của Maria là một bộ trưởng trong chính phủ Cộng hòa. Ông rất quảng đại với những người nghèo khổ. Ngay từ thuở ấu thơ, Maria đã học sống đức ái cụ thể ngay cả khi gặp khó khăn. Gia đình đã đặt kỳ vọng rất lớn nơi Maria: cô đã được học âm nhạc, chơi đàn dương cầm và vĩ cầm.

Kinh nghiệm sống với các nữ tu Sa-lê-diêng

Khi lên 12 tuổi, cô được gởi đến trường của các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu. Tại đây, cô luôn sống vui tươi và sẵn sàng. Dường như đoàn sủng của Don Bosco đã được dành sẵn cho cô. Trong năm tập, Maria đã dạy âm nhạc và làm việc tại Nguyện Xá các ngày lễ, nơi lần đầu tiên cô có dịp cảm nhận những hoàn cảnh nghèo khổ của các thiếu nữ.

Costa Rica

Sau khi khấn trọn đời, sơ Maria được gởi tới Saint José ở Costa Rica, nơi sẽ trở thành quê hương thứ hai của Maria. Bề trên đã yêu cầu sơ dạy học trong một trường dành cho những thiếu nữ nhà giàu, nhưng Maria lại dành sự quan tâm đặc biệt đến “những em nghèo và bị bỏ rơi” như Don Bosco.

Nguyện xá các ngày lễ dành cho trẻ nghèo

Sơ đã chọn ra những học sinh khá nhất của mình để lập nên nhóm Các Môn đệ để hoạt động trong các Nguyện xá. Nhóm này tự gọi mình là “las misioneritas”. Nhóm đã đi đến những nhà nghèo, giúp lau chùi dọn dẹp, mang đến cho họ thức ăn và quần áo mà sơ Maria đã thu góp được, đồng thời cũng dạy cả giáo lý nữa. Sau đó, sơ Maria đã tổ chức những nguyện xá các ngày lễ dành cho những trẻ em nghèo: có tới 36 nguyện xá loại này!

Dấu chỉ của sự trợ giúp của Đức Mẹ Phù Hộ

Đức Mẹ Phù Hộ, Đấng mà sơ Maria gọi là Nữ Vương, vẫn luôn trợ giúp cho các công cuộc của sơ.  Nhờ vào công tác thiện nguyện của các chuyên viên y tế, sơ đã thành công trong việc thiết lập một bệnh viện với những ngành chuyên môn khác nhau để đáp ứng những nhu cầu về y tế và thuốc men. Ngoài ra, tại bệnh viện cũng có những phòng để dạy giáo lý, dạy học đọc học viết, và cả một nhà nguyện để cầu nguyện nữa.

Những Thành Quả không ngờ

Sơ Maria đã xây dựng được những mái ấm “thực sự” cho những người vô gia cư được gọi là ciudadelas de Maria Auxiliadora, một công cuộc mà vẫn còn tiếp tục nhờ sự trợ giúp của Hiệp hội người đời Asayne. Để cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, sơ Maria đã cho xây dựng một nhà thờ tại trung tâm Saint José. Trong thực tế, sơ đã thực hiện được nhiều điều lớn lao nhờ vào đức tin và với sự trợ giúp của những người hảo tâm, những người mà sơ đã chinh phục được sau khi họ đã cảm nghiệm những hiệu quả của lòng tôn sùng Đức Maria.

Chiêm niệm trong hành động

Như Don Bosco và mẹ Mazzarello, sơ Maria là một con người chiêm niệm trong hành động. Sự kết hiệp với Chúa cho thấy sơ đã biết sống theo sự linh hướng. Sơ Maria đã qua đời vì bệnh tim vào ngày 07.07.1977.

Sự Tôn vinh của Giáo hội và Xã hội

Chính phủ Costa Rica đã tuyên bố sơ là một công dân danh dự của quốc gia. Thi hài của sơ được đặt tại Saint José de Costa Rica, nơi có công cuộc lớn mà sơ đã thành lập như “Casa de la Virgen” và “Obra social”.

Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã phong chân phước cho sơ vào ngày 14.04.2002.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ