img-detail
calendar 09/07/2024

Mẹ Núi Cúi

Kim Hạnh, FMA

 

Mẹ Núi Cúi nhìn đoàn con

Tìm về thăm Mẹ, tâm lòng hoan ca.

Giữa không gian rộng bao la

Dáng mẹ cao sáng chở che hộ phù.

 

Mẹ mỉm cười đón con thơ

Đôi mắt của Mẹ sáng ngời yêu thương.

Mẹ cúi xuống, thật khiêm nhường

Để gần con nhỏ, đem hương tình trời.

 

Maria, Mẹ đẹp tươi

Con ngước nhìn Mẹ, con người phúc ân.

Lòng Mẹ cao quý vô ngần

Đôi tay, máng chuyển hồng ân thiên đàng.

 

Lòng con cảm nếm bình an

Khi con bên Mẹ, đầy tràn niềm vui.

Ước nguyện cùng Mẹ một đời

Gieo trồng hạnh phúc mọi nơi gian trần.

 

Mẹ đã cúi xuống thật gần

Chạm vào con nhỏ, ân cần đỡ nâng.

Đưa con đến Chúa từ nhân

Cùng con ca hát chúc khen danh Ngài.