Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tư liệu Suy niệm Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

Suy niệm Tin Mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

Email In PDF.

24 Tháng 6
SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ
Suy niệm Tin Mừng Lc 1,57-66.80

“Tên cháu bé là Gio-an”

Ai cũng biết rằng Gio-an được Phúc Âm ghi nhớ ngày sinh chỉ vì một lý do duy nhất: vì ngày đó tiên báo một Tin Mừng trọng đại liên quan tới mỗi người và toàn thể nhân loại, đó là “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1,78-79). Chính vì để loan báo điều này mà việc con trẻ chào đời được ghi lại cách trang trọng và tỉ mỉ trong Phúc Âm Lu-ca, từ loan báo đầu thai, suốt thời kỳ thai nghén, việc sinh hạ, và cách riêng theo tục lệ Do Thái, ngày cắt bì và đặt tên. Cái tên Gio-an đặt cho con trẻ hầu như tóm gọn và giải thích tất cả. Tư tế Da-ca-ri-a đã được thiên sứ cặn kẽ căn dặn trước đó: “Ông phải đặt tên cho con là Gio-an” (Lc 1,13). Và tới ngày thực hiện nghi thức cắt bì thì cái việc đặt tên ‘Gio-an’ cho cháu bé là cả một đề tài được thiên hạ tranh cãi và bàn tán. ‘Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: Tên cháu là Gio-an’.

Thật ra thì cái tên ‘יוחנן – Yohanan’ trong tiếng Hip-ri cũng chẳng có gì là mới mẻ. Nó khá phổ thông trong dân gian và có nghĩa là ‘Gia-vê có lòng tốt, từ bi, nhân từ, độ lượng, khoan dung’ (Yahweh is gracious). Thế nhưng trong trường hợp cụ thể này, nó được xác định như một tên thiên định được đặt cho con trẻ, vì nội dung của tên đó nói lên một thực tế mà cho tới lúc này vẫn còn mơ hồ và tiềm ẩn, thì nay đang dần trở thành hiện thực và bộc lộ. Những người trong cuộc trực tiếp của cái biến cố gia đình này như Da-ca-ri-a, Ê-li-da-bét và Ma-ri-a chắc chắn hiểu được ý nghĩa thâm sâu của cái tên này đối với cá nhân từng người trong số họ, cũng như đối với lịch sử của toàn dân tộc và nhân loại... Do đó tất cả họ đều nhất trí một điều: “Không được, phải đặt tên cháu bé là Gio-an”.

Thực vậy, cái tên Yohanan đối với họ là cả một niềm tin, một niềm hy vọng lớn lao và một tin vui tột độ. Sức mạnh của nó lớn tới độ có thể mở miệng một Da-ca-ri-a câm ním trong suốt chín tháng trời để cất tiếng chúc tụng ngợi khen. “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người!” Như nhiều người Do Thái, từ lâu ông đã biết rõ Gia-vê là Đấng từ bi và khoan dung, ‘như Người (mới chỉ) dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa’, nhưng tới lúc này thì ông mới nắm chắc được rằng điều này không còn chỉ là một lời hứa suông, mà đã và đang trở thành một hiện thực, ‘Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta’. Vị Cứu Tinh này chính là hiện thân của Gia-vê nhân từ và độ lượng ‘sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi’. Đã tới lúc ‘Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn’ thực hiện kế hoạch mạnh mẽ của Người, ‘Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên’ bằng cách đích thân xuất hiện để ‘viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an’. Cái tên ‘Gio-an’, đối với nhóm ‘anawim’ sẵn sàng đón nhận lòng thương xót này, thật cao đẹp biết mấy. |Và đứa bé được sinh ra và chịu cắt bì hôm đó phải được mang cái tên này, vì cùng với nó và qua nó bức màn của tấn tuồng cứu độ vĩ đại đang dần được vén lên. Phải, “Tên cháu là Gio-an!’, và phải là Gio-an!

Mừng Sinh Nhật Gio-an Tiền Hô hôm nay, hoặc tôi sẽ có tâm tình của nhóm thân tộc gắn bó nhất với gia đình Da-ca-ri-a, những người nhìn thấy tỏ tường bảo chứng Thiên Chúa nhân từ và độ lượng, hoặc tôi sẽ nằm trong số các láng giềng xa gần đến chung vui, chỉ đơn giản kinh ngạc vì nhìn thấy các dấu lạ xảy ra quanh đứa bé, rồi vu vơ ‘suy nghĩ và tự hỏi: đứa trẻ này rỗi ra sẽ thế nào đây?’ Trong tư cách Ki-tô hữu, niềm tin của tôi phải đủ mạnh để giãi ánh sáng giúp tôi nhìn vào hài nhi được đặt tên là Gio-an ấy mà nhận ra dung mạo Thiên Chúa từ nhân đang ngày càng trở thành một hiện thực và rõ nét hơn trong đời sống cá nhân tôi, cũng như trong tất cả các diễn biến của lịch sử nhân loại.

Nếu đã có một Gio-an ‘ngôn sứ của Đấng Tối Cao… báo cho dân Chúa biết’ về hồng ân cứu độ sắp được thực hiện, thì cũng đã từng có một Gio-an khác đứng dưới chân thập giá, là môn đệ Chúa yêu, nhận ra và làm chứng rằng Thiên Chúa chính là tình yêu cứu độ. Cả hai Gio-an đều cao trọng và thiết yếu, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là mỗi người chúng ta có nơi mình khả năng nhận ra được Yohanan – God is gracious – Thiên Chúa đầy từ tâm và hay thương xót cho chính mình, cho mọi con người, và cho toàn thể lịch sử nhân loại.

Trong tư cách Ki-tô hữu, bạn có nghĩ rằng: hôm nay chính bạn phải là một Gio-an trong rất nhiều khía cạnh đấy, cả về mặt thụ động cảm nhận, lẫn về mặt tích cực ‘tiền hô’, loan truyền cho mọi người chung sống với bạn về một ‘Thiên Chúa khoan dung’ đã tới và hiện diện giữa nhân loại lầm than.

Lạy Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, xin cho con được cùng với Da-ca-ri-a dâng lời ca khen cảm tạ lòng Chúa từ bi hải hà. Ngày sinh nhật của Gio-an mới chỉ là khởi đầu cho nhận biết thực tại lớn lao này. Chính hiến tế Thập Giá mới thực sự nói rõ cho các Ki-tô hữu chúng con tất cả chiều dài, rộng, cao, sâu của thực tại từ nhân đó. Mỗi khi con cử hành Thánh Lễ, xin Chúa hãy giúp con biến Hy Lễ thập giá thành lời ca tụng tri ân lòng thương xót Chúa đến muôn đời. A-men.

LM. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB