Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Gia nhập Thỉnh Sinh Viện Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 2017

Gia nhập Thỉnh Sinh Viện Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 2017

Email In PDF.

Chiều ngày 7.10.2017, tại Nhà nguyện Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ - Tam Hà đã diễn ra nghi thức gia nhập Thỉnh Sinh Viện của 13 em đệ tử.


(xem thêm hình)

Trong bầu khí linh thiêng của kinh chiều I Chúa nhật 27 TN A, và của tình gia đình, với sự hiện diện của Sơ Bề Trên Giám Tỉnh Rosa Vũ Thị Kim Liên, quý Bề trên, quý Sơ và các chị em, các em đã diễn tả niềm khao khát được khởi sự thời kỳ Thỉnh Sinh: “Chúng em ao ước được thực hiện mối tương quan cá vị sâu xa hơn với Đức Ki-tô, để phục vụ giới trẻ. Chúng em xin khởi sự thời kỳ Thỉnh Sinh. Chúng em hứa sẽ nỗ lực sống Tin Mừng trong sự vui tươi theo tinh thần Sa-lê-diêng.”

Việc tiếp nhận các em được thực hiện qua việc trao dây ảnh Mẹ Phù Hộ và Don Bosco, như sự hướng dẫn và đồng hành cho lộ trình mới này.

Trong phần huấn từ, Sơ Rosa đã gợi lại lời của Mẹ Mazzarello nói với các chị em tiên khởi: “Đây là thời gian khơi lại ngọn lửa” để mời gọi cộng đoàn cơi đi những tro tàn trong tâm hồn, để làm bùng cháy 3 ngọn lửa:

- Ngọn lửa yêu mến Mẹ Maria để cùng Mẹ sống kinh nghiệm cầu nguyện và kết hợp sâu xa với Chúa Giê-su, để trở nên những người môn đệ đích thực được Ngài kêu gọi và sai đi;

- Ngọn lửa của tình huynh đệ hiệp nhất, sống theo sự thật và tình bác ái;

- Ngọn lửa của niềm xác tín: tâm hồn mỗi người là một vườn nho do chính Thiên Chúa là chủ, bản thân là người quản lý, hãy trở nên những quản lý tốt biết sản sinh ra những trái ngon ngọt theo ý muốn của Thiên Chúa.

Với tâm hồn tràn ngập niềm vui vì cảm nghiệm được Thiên Chúa đoái thương chúc phúc, như Đức Maria và cùng với Đức Maria, các em Tân Thỉnh Sinh đã ca lên lời kinh Magnificat chúc Thiên Chúa.

Tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp mà Chúa đang thực hiện trên các em. Xin cho các em biết quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa với niềm tin tưởng phó thác, tin rằng luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa, của Đức Maria Phù Hộ, Don Bosco, Mẹ Thánh Maria Mazzarello, các Thánh, các Bề Trên, các Sơ, cha mẹ, thân nhân, các chị em và những người trẻ…

Sr. Thùy Trang, FMA