Saturday, Jun 23rd

Last update:03:15:30 PM GMT

You are here: Tư liệu Thơ Tình cha sáng mãi

Tình cha sáng mãi

Email In PDF.


Cuộc đời Cha Thánh Bosco
Dệt bao tình mến điểm tô cuộc đời
Mang theo hương sắc tuyệt vời
Chuyển trao tình Chúa, ươm đời thơm hương

Một đời nhân chứng nêu gương
Hy sinh, phục vụ, khiêm nhường, đơn sơ
Cho tình Thiên Chúa nên thơ
Cho trần gian sáng giấc mơ thiên đường

Nước Trời là chính quê hương
Sống vui hòa thuận, mến thương đong đầy
Đoàn con nhịp bước chung tay
Đời con nguyện sống hăng say đơn thành

Bên Cha vui bước song hành
Theo Cha, con quyết tiến nhanh về trời
Tình Cha rộng lớn khôn vơi
Tình Cha luôn mãi sáng ngời trong con.

Huyền Niên, FMA