img-detail
calendar 05/01/2024

Một lối đi - hai mối bận tâm

Anawim

Đường về Ca-phác-na-um hôm ấy.

Một hướng đi mà hai mối bận tâm:

Thầy báo ngày khổ nạn cứu gian trần;

Trò bàn tán: ai là người lớn nhất?


Con nhiều lúc cũng vậy, nào có khác?

Chung lối về mà ý hướng lạc nhau,

Con bận lòng với những chuyện qua mau,

Chúa tha thiết cho đời sau vĩnh cửu.


Chúng con muốn dựng xây tình bằng hữu,

Để sớt chia “rượu” vui sướng, khổ đau,

Nhưng chẳng dễ hòa âm lẫn phối màu,

Vì những mảnh trời riêng không muốn bỏ.


Đi bên nhau: lắm quãng đường thật khó,

Xin nghỉ chân, vào quán trọ lặng thinh,

Cùng lắng nghe tâm tưởng của Thầy mình,

Đồng điệu rồi ta vui gieo bước mới.