img-detail
calendar 05/01/2024

Lời của con

Kim Hạnh, FMA

Chúa ơi, Chúa có lắng nghe

Lời của con đó, vụng về biết bao.

Nhưng là tình mến gửi trao

Lòng con khao khát ước ao gặp Ngài.


Tìm Ngài những buổi sớm mai

Ruổi rong cuộc sống đường dài long đong.

Tìm Ngài khi nắng lên hồng

Và khi xế bóng, hoàng hôn xuống đồi.


Gặp Ngài trong những mảnh đời

Trẻ nghèo mà vẫn sáng ngời mắt trong,

Nơi người xuôi ngược giữa dòng

Trao ban phục vụ, tấm lòng bao dung.


Dòng đời gian khó chẳng dừng

Chúa hằng hiện diện, yêu thương đợi chờ.

Cho con khám phá bất ngờ

Hiểu tình yêu Chúa vô bờ, con ơi.