img-detail
calendar 09/05/2024

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh

NIỀM VUI KHÔNG AI LẤY MẤT

(Cv 18:9-18; Ga 16:20-23a)

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB

Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta hành trình rao giảng Tin Mừng của Thánh Phaolô ở Côrintô. Thánh nhân vẫn phải chịu sự chống đối từ người Do Thái (x. Cv 18:12-17). Nhưng Thiên Chúa khuyến khích Phaolô trong thị kiến tiếp tục làm chứng cho Ngài: “‘Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh; không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Ông Phaolô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa” (Cv 18:9-11). Những lời này chỉ ra cho chúng ta thấy điều làm cho Phaolô mạnh mẽ và can đảm trong đời sống rao giảng Tin Mừng chính là việc “Chúa Giêsu luôn ở với thánh nhân.” Đây chính là lời hứa của Chúa Giêsu cho các môn đệ và cũng là điều Thiên Chúa hứa cho những người Ngài chọn để cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ. Chúng ta cũng được mời gọi để cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, trong việc đem Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Nhiều lần đối diện với khó khăn và thử thách, chúng ta cũng nản lòng và muốn bỏ cuộc. Có khi chúng ta không còn can đảm để rao giảng lời Chúa. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng, Ngài luôn ở với chúng ta. Điều đáng để chúng ta suy gẫm ở đây là: Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta trong từng giây phút của đời sống chứng tá; còn chúng ta, chúng ta có ở với Ngài trong từng giây phút của ngày sống mình hay không?

Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về những điều các môn đệ sẽ đối diện khi Chúa Giêsu ra đi. Chúng ta thấy bài Tin Mừng nói về sự tương phản giữa hai thái độ của các môn đệ khi Chúa Giêsu ra đi và khi Ngài trở lại. Chúng ta đã trình bày điều này trong bài chia sẻ lời Chúa ngày hôm qua [Chúa Giêsu dùng sự tương phản giữa thái độ của các môn đệ và thế gian khi “ít lâu nữa” sẽ đến: các môn đệ sẽ khóc lóc và than van, trong khi thế gian sẽ vui mừng]. Nếu lưu ý đến cấu trúc của trình thuật hôm nay, chúng ta thấy trình thuật có ba phần và được xếp theo cấu trúc “bánh mì kẹp.” Hai “miếng bánh mì” nói lên sự tương phản của nỗi buồn và niềm vui của người môn đệ trước và sau khi Chúa Giêsu ra đi. Phần kẹp bên trong, Chúa Giêsu dùng một dụ ngôn để làm sáng tỏ sự tương phản trong thái độ của các môn đệ khi đối diện với việc ra đi và trở lại của Chúa Giêsu.

Chúng ta thấy hai “miếng bánh mì” là sự tương phản trong thái độ sống của người môn đệ trước và sau khi Chúa Giêsu ra đi. Trong miếng bánh mì thứ nhất, Chúa Giêsu nói đến một sự đổi ngược trong thái độ sống của người môn đệ nhưng không nói đến lý do của sự đổi ngược này: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16:20). Chúng ta thấy ở đây chỉ là dữ kiện, đó là các môn đê sẽ khóc lóc và than van trong khi thế gian sẽ vui mừng. Nhưng rồi, nỗi buồn của các môn đệ sẽ trở thành niềm vui. Đây là lý do? Chúng ta sẽ biết được lý do trong miếng bánh mì thứ hai: “Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa” (Ga 16:22-23a). Những lời này chỉ cho chúng ta thấy điều mang lại sự đổi ngược trong thái độ của người môn đệ chính là  việc được gặp lại Chúa Giêsu. Niềm vui được gặp Chúa Giêsu là niềm vui tuyệt hảo nhất vì sẽ không bị ai lấy mất. Trong cuộc sống thường ngày của mình, chúng ta cũng mong ước được thấy nhiều thứ hoặc nhiều người. Chúng ta mong ước được thấy bạn hữu hoặc những người chúng ta yêu mến; chúng ta muốn thấy những người ni tiếng mà chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta cảm thấy rất vui khi chúng ta gặp được những người này. Còn thái độ chúng ta đến gặp Chúa Giêsu mỗi ngày như thế nào? Chúng ta có thấy vui khi đến gặp Ngài hay không? Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng, khi chúng ta gặp Ngài, chúng ta sẽ vui mừng để rồi chúng ta không còn nhớ đến những đau khổ chúng ta đã phải chịu vì danh Ngài. Điều này cho thấy, những người sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa luôn cảm thấy vui tươi hạnh phúc vì họ không còn đặt niềm vui của mình nơi những thứ chóng qua của trần thế này, nhưng hoàn toàn đặt trọn niềm vui của mình nơi Chúa Giêsu. Khi có Chúa Giêsu, chúng ta sẽ quên hết những lo âu phiền muộn. Đây chính là điều được Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn được kẹp ở giữa.

Trong dụ ngôn kẹp giữa, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh người mẹ trong khi sinh con để nói đến sự tương phản trong thái độ của người môn đệ trước và sau khi gặp Chúa Giêsu: “Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian” (Ga 16:21). Những lời này cho thấy sự đổi ngược trong thái độ sống của người phụ nữ sinh con. Hình ảnh này đã từng được áp dụng cho thời đại của Đấng Messia trong Cựu Ước (x. Is 26:17-18; 66:7-10, nói đến sự đau đớn sinh con của Sion trong Ngày của Đức Chúa). Tuy nhiên, ở đây thuật ngữ “đau đớn sinh con” (Gk. thlipsis) cũng có thế ám chỉ đến “những thử thách” mà những người tin Thiên Chúa phải đối diện trong những ngày cuối cùng (x. Zeph 1:14-15; Hab 3:16; Mc 13:19,24). Hình ảnh người phụ nữ sinh con ở đây là lối nói loại suy sự đo ngược trong đời sống của người tin: Trong cuộc sống trần thế, họ sẽ phải đối diện với những thứ thách và đau khổ; họ phải than van khóc lóc cho tội lỗi của họ và của người khác. Nhưng trong những ngày sau hết, họ sẽ được tràn đầy niềm vui vì sẽ được vui hưởng nhan thánh Chúa. Chi tiết này giúp chúng ta đối diện với những khó khăn, thử thách và đau khổ trong đời sống của chúng ta với niềm hy vọng, tin yêu là chúng ta sẽ được nhìn thấy Chúa, Đấng chúng ta yêu mến trên hết mọi sự.