img-detail
calendar 14/05/2024

Mừng lễ Mẹ Thánh Maria Mazzarello

Teresa Phạm, FMA

Lúc 5g00, ngày 13/05/2024 Cộng đoàn FMA Tân Định cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng Thánh Maria Mazzarello tại Họ giáo Fatima – Giáo xứ Thánh Gia trong bầu khí đơn sơ, thân tình và đầy tình gia đình. Thánh lễ do Cha Đaminh Nguyễn Khải Tú – Quản nhiệm Giáo xứ Thánh Gia cử hành cùng với sự hiện diện của bà con giáo dân Họ giáo Fatima.


Trước Thánh lễ, Sr. Teresa Đoan Trang – Phụ trách cộng đoàn chia sẻ đôi nét về tiểu sử và cuộc đời của Mẹ Thánh Mazzarello, với những điểm nổi bật trong cuộc đời của Mẹ về tình yêu dành cho Thiên Chúa, lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và tình con thảo dành cho Mẹ Maria. Đặc biệt hơn là sự đơn sơ, khiêm hạ nơi tâm hồn Mẹ đã để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và hoạt động qua phong cách giáo dục của một nhà giáo dục tốt lành cho Thanh thiếu nữ. Bằng sự tinh tế, thẳng thắn, dùng tình thương chỉ dạy, khuyên nhủ, khích lệ, luôn tin tưởng, hy vọng vào con người. Mẹ nói: “Trước hết, hãy giáo dục bằng gương sáng, vì gương sáng thì ghi dấu ấn lâu dài trong tâm hồn và giúp ích rất nhiều rồi mới tới lời nói” (Thánh Mazzarello)Cộng đoàn cùng cử hành Thánh lễ trong hạnh phúc và tạ ơn.


Trong bài giảng, qua đoạn Tin mừng của Thánh Luca trong Thánh lễ mừng kính Thánh Mazzarello, Cha Giuse mời mọi người cùng suy tư: Có phải Thiên Chúa thiên vị cho người này hơn người khác khi “Thiên Chúa mặc khải Nước trời cho những kẻ bé mọn” (x.Lc 10,21). Đó không phải là sự thiên tư theo ánh nhìn con người nhưng đó hoàn toàn là sự tự do mà Thiên Chúa để cho con người lựa chọn. Có những người đã chọn lựa tin tưởng tín thác vào Thiên Chúa nên họ đã khám phá ra những chân lý mà nhiều người tự cho mình là khôn ngoan, thông thái không nhìn thấy được. Nơi Thánh Maria Mazzarello, đã chọn để tất cả cuộc sống là thuộc về Thiên Chúa, hoàn toàn tín thác vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Ngay từ thời trẻ, Mẹ Thánh Mazzarello đã tự nguyện dâng mình cho Thiên Chúa để phục vụ các Thanh thiếu nữ. Thánh Mazzarello đã chọn lối sống đơn sơ, giản dị và nghèo khó. Đặc biệt, Thánh nữ hoàn toàn khiêm nhượng để ân sủng của Thiên Chúa mỗi ngày lớn lên trong mình. Do đó, nơi con người bé nhỏ, có vẻ như chẳng có gì thì Thiên Chúa lại viết lên những điều kỳ diệu lớn lao. Cho đến hôm nay, đặc sủng giáo dục những người trẻ ấy lan rộng khắp nơi trên toàn Thế giới. Hạt giống ban đầu nhỏ bé vẫn đang lớn mạnh khi con người cậy dựa và tín thác vào Thiên Chúa quyền năng.


Tất cả cộng đoàn cùng với Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn vàn ân huệ Thiên Chúa tặng ban.

Cuối Thánh lễ, Sr. Maria Trần Liên đại diện cộng đoàn cảm ơn Cha Giuse, bà con giáo dân Họ giáo Fatima – Giáo xứ Thánh Gia, quý ân nhân đã hiệp thông cầu nguyện cho hội dòng và cộng đoàn trong sự ấm cúng, thân tình.

Xin Thánh nữ Maria Mazzarello chuyển cầu cho chúng con mỗi ngày thêm yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.