img-detail
calendar 16/05/2024

Mừng lễ Mẹ Mazzarello

Nhân dịp mừng lễ Mẹ Thánh Maria Domenica Mazzarello - ngày 13/05/2024, vào lúc 18g00 tại Cộng đoàn Mẹ La Vang – Nam Hòa cử hành Thánh lễ đầy ấm cúng với sự hiện diện của quý sơ trong cộng đoàn, các thầy cô, các em học sinh nhà lưu trú và các bạn sinh viên nhóm ơn gọi của 3 lưu xá Hòa Hưng, Hòa Bình và Nam Hòa.
Thánh lễ mừng kính Mẹ Thánh do cha Giuse Xuân Quang, SDB chủ tế. Trong bài giảng, cha đã đặt một câu hỏi: Làm sao để chúng ta tin một người? Có lẽ, cuộc sống phức tạp đã khiến chúng ta không dễ để đặt niềm tin nơi một ai đó. Cha gợi ý cho cộng đoàn về niềm tin phát xuất từ sự hiểu biết rất rõ về người đó. Sự hiểu biết dẫn tới niềm tin và đi xa hơn là lòng yêu mến. Cha nêu lên mẫu gương lòng yêu mến Thánh Thể của vị thánh trẻ Đaminh Saviô và tương tự với Mẹ Thánh Mazzarello – một vị thánh với lòng yêu mến đặc biệt dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ liên kết với Thánh Thể đến độ để mình được ngoan thuần theo ý muốn của Thiên Chúa. Liên hệ cuộc sống, mỗi người được mời gọi để củng cố đức tin vào Thiên Chúa thì cần biết sâu xa về Ngài, cha cũng mời gọi cộng đoàn thêm lòng yêu mến Mẹ Maria Phù Hộ, vì Mẹ đã khởi xướng Hội Dòng để đáp ứng nhu cầu giáo dục các trẻ em nghèo, qua lời mời gọi “Ta trao phó chúng cho con” mẹ Mazzarello đã vâng phục trở thành Đấng Đồng Sáng Lập Hội Dòng cùng với Cha Thánh Gioan Bosco.

Sau Thánh Lễ, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa tiệc gia đình, chị em có cơ hội nói chuyện giao lưu với nhau, tạo sự thân tình.

Ngày mừng lễ, là cơ hội để mỗi người, đặc biệt chị em nhóm ơn gọi cảm thấy mình được chăm sóc về đời sống thiêng liêng, được hun đúc tinh thần. Đây là cơ hội để hiểu hơn về tinh thần của một tâm hồn thánh thiện và thuộc về Thiên Chúa.


Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thánh Maria Mazzarello xin cho những điều tốt đẹp hôm nay sẽ còn đọng lại nơi tâm hồn của mỗi chúng con tinh thần hy sinh yêu mến Chúa để can đảm sống giấc mơ của Thiên Chúa trên cuộc đời mình cách ý nghĩa hơn và sống lòng biết ơn cách sâu xa hơn.


Kim Tuyến - Lưu xá Sinh viên Nam Hòa