img-detail
calendar 05/12/2023

Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông năm 2024: Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ của trái tim

(Rome, Ý). Ngày 29 tháng 9 năm 2023, nhân Lễ Các Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael, chủ đề mà Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 58 (GMCS) sẽ được cử hành vào tháng 5 năm 2024 đã được công bố:

Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ của trái tim: cho sự truyền thông trọn đầy của con người

Ghi chú từ Văn phòng Báo chí Vatican mô tả bối cảnh mà chúng ta đang sống, ranh giới giữa con người và máy móc ngày càng mờ nhạt. Sau đó, ngài nói về một cuộc cách mạng đặt ra những thách đố mới, cũng là những thách đố và ảnh hưởng đến lĩnh vực giáo dục và xã hội:

“Sự phát triển của hệ thống trí tuệ nhân tạo khiến việc truyền thông qua và với máy móc ngày càng trở nên tự nhiên, do đó việc phân biệt suy nghĩ, ngôn ngữ do máy tạo ra với ngôn ngữ do con người tạo ra ngày càng trở nên khó khăn.

Giống như tất cả các cuộc cách mạng, cuộc cách mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo này cũng đặt ra những thách thức mới nhằm ngăn chặn máy móc góp phần phát tán một hệ thống thông tin sai lệch trên quy mô lớn và cũng làm tăng thêm sự cô đơn của những người vốn đã cô đơn, tước đi sự ấm áp mà chỉ có sự giao tiếp giữa con người với nhau mới có thể tạo ra.”

“Điều quan trọng là phải hướng dẫn trí tuệ nhân tạo và các thuật toán, để mọi người nhận thức có trách nhiệm trong việc sử dụng và phát triển các hình thức truyền thông khác nhau này, bổ sung cho các hình thức truyền thông xã hội và Internet”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề mang tính thời sự cao là Trí tuệ nhân tạo. Trong bài phát biểu với những người tham gia Đối thoại Minerva, do Bộ Văn hóa và Giáo dục tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2023, ngài nhấn mạnh tiềm năng to lớn vì lợi ích tương lai của nhân loại, đồng thời, những rủi ro liên quan đến những điều có thể xảy ra, làm gia tăng bất bình đẳng xã hội về sự giàu có, cơ hội giáo dục, các mối tương quan xã hội và sự tôn trọng nhân phẩm.

“Trí tuệ nhân tạo và Hòa bình” cũng sẽ là chủ đề của Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2024, trong đó thông cáo báo chí của Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện nêu bật các khía cạnh về phẩm giá con người và việc chăm sóc tình huynh đệ cách hữu hiệu mở ra cho toàn thể gia đình nhân loại, như những điều kiện thiết yếu cho sự phát triển công nghệ nhằm góp phần thúc đẩy công lý và hòa bình trên thế giới.

“Theo hướng này, kết luận của văn bản từ Văn phòng Báo chí Vatican rất có ý nghĩa. Nó mở ra viễn tượng cho Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 58, sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 1 năm 2024, ngày lễ nhớ Thánh Phanxicô Salê, thánh bảo trợ của các nhà báo và nhà truyền thông, “Điều cần thiết là truyền thông phải hướng tới một cuộc sống tròn đầy hơn cho con người”.

Anh Thi, FMA chuyển ngữ

Nguồn: cgfmanet.org