img-detail
calendar 17/05/2024

Mầm non Sơn Ca dâng hoa kính Mẹ

M. Goretti Hoài Hương, FMA

Ngày 15/05/2024 bắt đầu tuần 9 ngày kính Mẹ Phù Hộ, trường Mầm non Sơn Ca tổ chức dâng hoa kính Mẹ.

Sr. Teresa – Phụ trách cộng đoàn, quý sơ, cha mẹ học sinh, quý cô và tất cả học sinh trong trường cùng dâng lên Mẹ những tâm tình nhỏ bé đơn sơ:

Bông hồng nhỏ bé dâng lên

Trái tim bé nhỏ thiết tha dâng Mẹ
Dâng lên Mẹ một bông hoa hồng

Nói với Mẹ lời nói trẻ thơ
Nép bên Mẹ yên giấc ngủ mơ

Ave MariaNhững lời kinh, những bài hát và những bông hoa tươi thắm của mọi thành phần trong trường dâng lên Mẹ, diễn tả tâm hồn đơn sơ và lòng yêu mến của chúng con dành cho Mẹ. Xin Mẹ che chở, giữ gìn và dìu dắt chúng con cùng gia đình chúng con và thế giới luôn được bình an.