img-detail
calendar 11/06/2024

5. Lần hạt Mân Côi

Các bài Post nội dung sách Kinh nguyện thuộc chuyên mục: Menu => ĐỨC TIN => Kinh nguyện FMA

Hoặc có thể truy cập ở cuối trang Web (Footer)

X        Lạy Chúa, xin hãy đến giúp con.

Đ       Xin Chúa hãy mau mau đến giúp con.

X        Sáng danh Đức Chúa Cha...

Lạy Nữ Vương...

Mùa vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Mẹ đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Mùa Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba thì ngắm: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ bốn thì ngắm: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Mùa Thương

Thứ nhất thì ngắm: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Mùa Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

 

Kinh Cầu Đức Bà

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con,

Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là ĐC.Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

Cầu cho chúng con.

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức Mẹ Chúa Kitô.

Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.

Đức Mẹ hay thương xót.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

Đức Mẹ là lẽ cậy trông.

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.

Đức Mẹ cực tinh cực sạch.

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.

Đức Mẹ rất đáng yêu mến.

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.

Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

Đức Nữ cực khôn cực ngoan.

Đức Nữ rất đáng kính chuộng.

Đức Nữ rất đáng ngợi khen.

Đức Nữ có tài có phép.

Đức Nữ có lòng khoan nhân.

Đức Nữ trung tín thật thà.

Đức Bà là gương nhân đức.

Đức Bà là tòa Đấng khôn ngoan.

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.

Đức Bà là Đấng trọng thiêng.

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.

Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.

Đức Bà như lầu đài Đa-vít vậy.

Đức Bà như tháp ngà báu vậy.

Đức Bà như đền vàng vậy.

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.

Đức Bà là cửa Thiên Đàng.

Đức Bà như sao mai sáng vậy.

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.

Đức Bà bào chữa kẻ có tội.

Đức Bà nâng đỡ dân di cư.

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.

Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nữ Vương các thánh Thiên Thần.

Nữ Vương các thánh Tổ Tông.

Nữ Vương các thánh Tiên Tri.

Nữ Vương các thánh Tông Đồ.

Nữ Vương các thánh Tử Vì Đạo.

Nữ Vương các thánh Hiển Tu.

Nữ Vương các thánh Đồng Trinh.

Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ.

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.

Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Nữ Vương ban sự bằng yên.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa thương xót chúng con.

X        Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đ       Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

X        Chúng ta hãy cầu nguyện:

Đ       Lạy Chúa, xin cho chúng con được sức mạnh hồn xác và nhờ lời bầu cử Đức Trinh Nữ Maria, xin cứu chúng con khỏi những khổ cực đời này và được hưởng hạnh phúc vô cùng đời sau. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô - Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.35

X       Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời,

Đ       xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Hoặc

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời.

Cầu cho chúng con.

Nữ Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Nữ tử ưu tuyển của Chúa Cha.

Đức Mẹ Chúa Kitô – Vua muôn đời.

Vinh quang Chúa Thánh Thần.

Trinh Nữ của Sion.

Trinh Nữ khó nghèo và khiêm hạ.

Trinh Nữ dịu hiền.

Nữ tỳ vâng phục trong đức tin.

Đức Mẹ Chúa Trời.

Đức Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Chuộc.

Đấng đầy ân sủng.

Nguồn mạch mọi vẻ đẹp.

Gia sản nhân đức và khôn ngoan.

Hoa trái đầu tiên của ơn cứu độ.

Môn đệ trọn hảo của Đức Kitô.

Hình ảnh trinh khiết của Hội Thánh.

Người Nữ của giao ước mới.

Người Nữ mặc áo mặt trời.

Người Nữ đội triều thiên sao sáng.

Người Nữ vô cùng tốt lành.

Người Nữ của sự tha thứ.

Người Nữ của các gia đình.

Niềm vui của Israel mới.

Ánh quang của Hội Thánh.

Niềm vinh dự của nhân loại.

Trạng sư bào chữa.

Người dẫn đàng đạo đức thánh thiện.

Đấng phù hộ dân Chúa.

Nữ Vương tình yêu.

Nữ Vương giàu lòng xót thương.

Nữ Vương bình an.

Nữ Vương các thánh Thiên Thần.

Nữ Vương các thánh Tổ Tông.

Nữ Vương các thánh Tiên Tri.

Nữ Vương các thánh Tông Đồ.

Nữ Vương các thánh Tử Vì Đạo.

Nữ Vương các thánh Hiển Tu.

Nữ Vương các thánh Đồng Trinh.

Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ.

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.

Nữ Vương trái đất.

Nữ Vương trời cao.

Nữ Vương vũ trụ.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa thương xót chúng con.

 

Vào các ngày lễ Đức Mẹ và thứ Bảy, có thể sử dụng những lời nguyện sau để kết thúc giờ lần hạt.

MÙA VỌNG

X        Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Mẹ đã cưu mang trong lòng Con Đức Chúa Cha hằng hữu.

Đ       Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã mặc khải tình yêu nhưng không và mãnh liệt của Ngài, khi chọn cung lòng vẹn sạch của Đức Maria để Ngôi Lời sự sống mặc lấy xác phàm. Xin giúp chúng con biết đón nhận và hạ sinh Ngôi Lời trong tinh thần, bằng thái độ lắng nghe lời Người, trong sự vâng phục của đức tin. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

MÙA GIÁNG SINH

X       Kính chào Mẹ Rất Thánh, Mẹ đã sinh ra Đấng tác thành nên Mẹ mà vẫn trọn đời đồng trinh.

Đ       Lạy Thiên Chúa, nơi cung lòng đồng trinh của Đức Maria, Chúa đã ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời, xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính nhờ Mẹ, mà chúng con mới đáng nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô – Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

MÙA CHAY

X       Lạy Mẹ chúng sinh, Trinh Nữ trung thành, xin ban cho chúng con niềm vui được cùng tin với Mẹ.

Đ       Lạy Thiên Chúa khôn ngoan và giàu lòng xót thương, Chúa đã yêu thương loài người đến nỗi cho họ được thông phần cùng Chúa Kitô trong kế hoạch cứu độ đời đời, xin cho chúng con được cùng với Đức Maria sống sự sung mãn của đức tin, nhờ đó chúng con trở nên con cái Chúa trong Bí tích Thánh Tẩy, và cùng với Mẹ, chúng con được hân hoan mong chờ bình minh của ngày sống lại. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

MÙA PHỤC SINH

X       Hãy vui mừng hoan hỷ, hỡi Trinh Nữ Maria, vì Đức Kitô đã sống lại. Alleluia.

Đ       Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ dịu hiền vô biên là Đức Maria – Trưởng nữ của ơn cứu độ. Xin mở lòng chúng con đón nhận niềm vui của Thánh Thần và cho chúng con được noi gương Đức Maria học biết ca ngợi Chúa, vì những kỳ công Chúa đã hoàn tất trong Đức Kitô – Con Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ HIỆN XUỐNG

X       Các môn đệ chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.

Đ       Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã muốn Mẹ của Con Chúa hiện diện và cầu nguyện trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, xin ban cho chúng con được kiên trì cùng Mẹ đợi chờ Chúa Thánh Thần, để nên đồng tâm nhất trí với nhau, nhờ đó chúng con được hưởng nếm hoa trái ngọt ngào và trường tồn của ơn cứu độ, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.