img-detail
calendar 11/06/2024

6. Cử hành giờ kinh chiều

Các bài Post nội dung sách Kinh nguyện thuộc chuyên mục: Menu => ĐỨC TIN => Kinh nguyện FMA

Hoặc có thể truy cập ở cuối trang Web (Footer)

XÉT MÌNH

X        Nhân danh Cha…

Giây phút thinh lặng

X        Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành...

(Kinh ăn năn tội)

Hoặc

Thánh vịnh 50

Lạy Thiên Chúa,

xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án liêm chính khi xét xử.

Ngài thấy cho: Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai,

nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Xin dùng cành hương thảo, rảy nước thanh tẩy con,

con sẽ được tinh tuyền; Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin cho con được nghe, tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát, được nhảy múa tưng bừng.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con, thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con, niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.

Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con,

con sẽ tung hô Ngài công chính.

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,

con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận.

Lạy Thiên Chúa,tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion,

thành lũy Giêrusalem, xin Ngài xây dựng lại.

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ, dâng trên bàn thờ Chúa.

Vinh danh …

Hoặc

Lạy Cha Chí Thánh, như người con hoang đàng, con chạy đến lòng thương xót của Cha: “Con đã xúc phạm đến Cha, con không đáng gọi là con Cha nữa”.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, Chúa đã mở cửa Nước Trời cho người trộm lành, xin nhớ đến con trong vương quốc của Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, nguồn mạch bình an và tình yêu, xin cho con được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi và được giao hòa cùng Cha, để con luôn tiến bước như con cái sự sáng.

Hoặc

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chữa lành người đau ốm, mở mắt cho kẻ mù lòa, tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình và kiện cường thánh Phêrô trong tình yêu, xin tha thứ mọi tội lỗi của con, xin tạo cho con một trái tim mới, để con có thể sống trong sự hiệp nhất hoàn toàn với anh chị em và loan báo cho mọi người ơn cứu độ.

Hoặc

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin hòa giải con với Chúa Cha trong ân sủng của Thánh Thần. Xin rửa con sạch mọi tội lỗi trong Máu Thánh Chúa và biến đổi con nên một người mới, để con có thể ca ngợi vinh danh Chúa.

X        Xin Chúa ban cho chúng con một đêm yên lành và nghỉ ngơi bình an.

Đ       Amen.