img-detail
calendar 07/05/2024

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần VI Phục Sinh

CHÚA THÁNH THẦN: ĐẤNG DẪN CHÚNG TA ĐẾN SỰ THẬT TOÀN VẸN

(Cv 17:15.22 – 18:1; Ga 16:12-15)

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB

Khi đi rảo qua một khu vực nào đó, chắc chắn ai trong chúng ta cũng bị cuốn hút vào một vài cảnh hấp dẫn, hợp sở thích: người thích thiên nhiên thì lưu ý đến cây cối cảnh vật, người thích mua sắm thì lưu ý đến các tiệm bán đồ, người thích đọc sách thì để ý đến các nhà sách, v.v. Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta một tình huống tương tự, đó là việc Thánh Phaolô rảo qua thành phố Athen và cũng bị cuốn hút vào những điều ngài quan tâm. Ngài quan tâm đến điều gì? Thánh Phaolô quan tâm đến việc rao giảng Lời Chúa hay đúng hơn vị trí của Thiên Chúa trong đời sống của người Athen. Ngài nói lên điều này qua những lời sau: “Thưa quý vị người Athen, tôi thấy rằng, về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: ‘Kính thần vô danh.’ Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị” (Cv 17:22-23). Vì mối bận tâm của ngài là rao giảng Tin Mừng, nên ngài chỉ lưu ý đến những yếu tố giúp ngài nói về Chúa. Mối bận tâm của chúng ta là gì? Có bao giờ chúng ta bận tâm việc rao giảng Lời Chúa trong đời sống hằng ngày không? Nếu chưa, chúng ta hãy bắt đầu từ hôm nay!

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng: không phải lúc nào lời rao giảng của chúng ta cũng được đón nhận. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy người Athen phản ứng mạnh mẽ khi Thánh Phaolô nói đến việc Chúa Giêsu sống lại, một điều quá xa lạ với họ. Thay vì ngạc nhiên và “tò mò” để hiểu thêm, họ nhạo cười Thánh Phaolô. Tuy nhiên, cũng có một số người tin vào ngài, trong số đó có cả những người có chức sắc (x. Cv 17:34). Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta thấy việc rao giảng của mình bị chống đối hay không mang lại những hoa trái như lòng mong ước và chúng ta nản chí, không còn muốn rao giảng nữa. Chúng ta phải kiên nhẫn rao giảng, dù không nhiều người nghe và tin vào lời rao giảng của chúng ta. Dù chỉ có một người nghe và tin vào Chúa qua lời giảng dạy của chúng ta, cũng đã là niềm vui rồi. Đừng đặt nặng đến tầm ảnh hưởng “rộng” của mình, nhưng quan tâm đến sự ảnh hưởng “sâu đậm” trên niềm tin của người khác vào Thiên Chúa. Tìm thấy niềm vui trong những kết quả nhỏ bé của việc rao giảng là chìa khoá của hạnh phúc đích thật.

Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào vai trò của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ hướng dẫn các môn đệ đến với sự thật toàn vẹn. Như chúng ta thấy, Thánh Gioan đã một phần nào đó trình bày vai trò của Chúa Thánh Thần trong chương 14 (câu 25-26). Đối với Thánh Gioan, Chúa Thánh Thần có một vai trò quan trọng trong cộng đoàn. Lý do các môn đệ (cộng đoàn của Thánh Gioan) cần đến Chúa Thánh Thần là vì Chúa Giêsu “còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” (Ga 116:12). Trong tương lai, sau khi Chúa Giêsu về với Chúa Cha, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn các môn đệ, lý do là vì Chúa Giêsu đã không thể nói với các môn đệ về tất cả những gì họ phải biết, và vì các môn đệ không thể hiểu lời nói và hành động của Ngài trước khi Ngài được tôn vinh (x. Ga 2:22; 12:16; 13:7). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan trình bày vai trò của Chúa Thánh Thần như sau: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16:13a). Vai trò của Chúa Thánh Thần là đưa các môn đệ đến chân lý toàn vẹn, là hiểu tất cả những lời nói và hành động của Chúa Giêsu khi Ngài còn ở với họ, đồng thời nói cho các môn đệ biết những điều mà Chúa Giêsu chưa nói với họ vì họ “không có sức chịu nổi.” Trong những lời này, chúng ta thấy rằng để biết và hiểu Chúa Giêsu, chúng ta cần đến sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần đến không chỉ để canh tân bộ mặt trái đất, nhưng còn biến đổi cõi lòng của chúng ta, để chúng ta hiểu được những lời nói và hành động của Chúa Giêsu hầu học đòi bắt chước và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.

Điểm kế tiếp trong bài Tin Mừng hôm nay được trình bày trong câu 13b đến câu 15, đó là sự hiệp nhất giữa sứ mệnh của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần trong việc mạc khải Chúa Cha. Ở đây chúng ta cũng thấy sự hiệp nhất của Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Để dẫn các môn đệ đến sự thật toàn vẹn, Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện hai điều:

Thứ nhất, “Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16:13). Những lời này khẳng định cho chúng ta về sự đồng nhất giữa lời loan báo của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu khẳng định rằng, Ngài chỉ nói những gì Ngài đã nghe từ Chúa Cha (x. Ga 5:19; 8:38; 12:49). Chúa Thánh Thần cũng thế, Ngài chỉ loan báo những gì Ngài nghe từ Chúa Cha [và Chúa Giêsu]. Điều này nhắc nhở chúng ta về việc “loan báo” hay lời nói thường ngày của chúng ta. Chúa Giêsu mong muốn những lời nói của chúng ta là hoa trái của những điều chúng ta đã nghe được từ Ngài. Những gì chúng ta nghe từ Ngài đó là Tin Mừng, tin mang lại niềm vui cho người khác. Như vậy, khi lời nói của chúng ta không chuyển tải điều chúng ta nghe từ Thiên Chúa sẽ dễ dàng làm tổn thương người khác. Đừng làm tổn thương người khác lời nói của mình, nhưng hãy nói cho họ những lời yêu thương, cảm thông và an vui mà chúng ta nghe từ Thiên Chúa.

Thứ hai, “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16:14). Với những lời này, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần không tôn vinh chính Ngài, nhưng tôn vinh Chúa Giêsu, vì khi Ngài tôn vinh Chúa Giêsu là chính Ngài được tôn vinh. Chúa Thánh Thần tôn vinh Chúa Giêsu bằng cách lấy những gì là của Chúa Giêsu mà loan báo cho các môn đệ, chứ không phải lấy những gì là của mình mà loan báo. Ở đây chúng ta thấy được sự hiệp nhất bất khả phân ly giữa Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Những gì các Ngài có đều được đón nhận từ Chúa Cha: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16:15). Thật vậy, với những lời này, Chúa Giêsu khẳng định sự hiệp nhất giữa Ngài và Chúa Thánh Thần với Chúa Cha. Hơn nữa, sứ điệp Chúa Thánh Thần dạy các môn đệ là điều Ngài lấy từ Chúa Giêsu để dạy. Nói cách khác, sứ điệp mà Chúa Thánh Thần dạy các môn đệ không đi ngược với sứ điệp Chúa Giêsu đã dạy. Điều này khuyến cáo chúng ta về đời sống và sự loan báo Tin Mừng của mình. Để trở nên những người tôn vinh Thiên Chúa, chúng ta phải lấy mọi sự từ Ngài để nói cho người khác. Nói cách khác, đời sống của chúng ta sẽ trở thành sứ điệp Tin Mừng khi chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu: Những lời nói và việc làm của chúng ta phải phản chiếu cách trung thực những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu.